منابع سعودی از ناکامی حمله‌ای به پاسگاه پلیس "الزلفی" واقع در شمال عربستان خبر دادند.
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۳
۰

دستگاه امنیتی عربستان حمله به پاسگاه پلیس "الزلفی" واقع در ۲۵۰ کیلومتری شمال ریاض را ناکام گذاشت به طوریکه چهار تن از عوامل حمله کشته شدند.

 

منابع سعودی از ناکامی حمله‌ای به پاسگاه پلیس "الزلفی" واقع در شمال عربستان خبر دادند.

دستگاه امنیتی عربستان حمله به پاسگاه پلیس "الزلفی" واقع در ۲۵۰ کیلومتری شمال ریاض را ناکام گذاشت به طوریکه چهار تن از عوامل حمله کشته شدند.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}