منیر شاهرودی فرمانفرمائیان هنرمند نقاش و از پیشگامان هنر مدرن ایران در آخرین روز فروردین ماه در منزل مسکونی خود درگذشت.
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵
۰

فرمانفرمائیان، شامگاه گذشته به دلیل کهولت سن در منزل شخصی خود بدرود حیات گفت.
وی را هندسه‌گراترین هنرمند عصر حاضر ایران می‌دانند که مجموعه آثارش در بیش از نیم قرن، پیوسته میان اشکال منظم و ریتمیک هنر‌های سنتی و رویکرد‌های انتزاعی مدرن سیر کرده است.

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان هنرمند نقاش و از پیشگامان هنر مدرن ایران در آخرین روز فروردین ماه در منزل مسکونی خود درگذشت.

فرمانفرمائیان، شامگاه گذشته به دلیل کهولت سن در منزل شخصی خود بدرود حیات گفت.
وی را هندسه‌گراترین هنرمند عصر حاضر ایران می‌دانند که مجموعه آثارش در بیش از نیم قرن، پیوسته میان اشکال منظم و ریتمیک هنر‌های سنتی و رویکرد‌های انتزاعی مدرن سیر کرده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}