زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ استان فارس را لرزاند.
۳۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۹
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ استان فارس را لرزاند.
۳۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۹
۰

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ در مقیاس ریشتر استان فارس - حوالی بیرم را در ساعت ۲۱:۲۷ لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۸ کیلومتری زمین بود.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو