«تیم وورز» ماجراجوی اهل هلند به مدت ۶ ماه یکی از زیباترین مسیر‌های پیاده‌روی دنیا را طی کرده است؛ مسیر پسیفیک کرست معروف به PCT که ۴ هزار و ۲۷۰ کیلومتر طول دارد.
۲۹ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۲
«تیم وورز» ماجراجوی اهل هلند به مدت ۶ ماه یکی از زیباترین مسیر‌های پیاده‌روی دنیا را طی کرده است؛ مسیر پسیفیک کرست معروف به PCT که ۴ هزار و ۲۷۰ کیلومتر طول دارد.
۲۹ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۲
۰
«تیم وورز» ماجراجوی اهل هلند به مدت ۶ ماه یکی از زیباترین مسیر‌های پیاده‌روی دنیا را طی کرده است؛ مسیر پسیفیک کرست معروف به PCT که ۴ هزار و ۲۷۰ کیلومتر طول دارد.

با اینکه این مسیر مورد توجه کوهنوردان زیادی است، اما تیم توانست آن را به تنهایی طی کند. پیش از آن او یادگرفته بود قلمرو خرس‌ها را شناسایی کند، روش یافتن غذا را تمرین و تمام وسیله‌های مورد نیازش را در کوله اش جای دهد. این مسیر از جنوب کالیفرنیا تا مرز کانادا گسترده می‌شود و زیبایی‌های مسیر توسط تیم در کتابی با عنوان «تن‌های بزرگ» منتشر شده است.

تیم همچنین می‌گوید: «من می‌خواستم با تمام وجود اتکا به خود را تمرین کنم و تمام نیازم را در پشت سرم حمل کنم. خوابیدن زیر آسمان پر ستاره و راه رفتن به تنهایی و با افکارم بهترین تجربه‌های من بودند.»

عکس‌ها: dailymail
 
 
۶ماه ماجراجویی در یکی از زیباترین مسیر‌های دنیا
 
۶ماه ماجراجویی در یکی از زیباترین مسیر‌های دنیا
 
۶ماه ماجراجویی در یکی از زیباترین مسیر‌های دنیا
 
۶ماه ماجراجویی در یکی از زیباترین مسیر‌های دنیا
 
۶ماه ماجراجویی در یکی از زیباترین مسیر‌های دنیا
 
۶ماه ماجراجویی در یکی از زیباترین مسیر‌های دنیا
 
۶ماه ماجراجویی در یکی از زیباترین مسیر‌های دنیا
 
۶ماه ماجراجویی در یکی از زیباترین مسیر‌های دنیا
 
۶ماه ماجراجویی در یکی از زیباترین مسیر‌های دنیا
 
۶ماه ماجراجویی در یکی از زیباترین مسیر‌های دنیا
 
۶ماه ماجراجویی در یکی از زیباترین مسیر‌های دنیا
 
۶ماه ماجراجویی در یکی از زیباترین مسیر‌های دنیا
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو