سرباز نگون بختی که هنگام مانور نظامی به خواب رفته بود، به شیوه‌ای وحشتناک توسط هم خدمتیان خود از خواب پرید.
۲۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۸
سرباز نگون بختی که هنگام مانور نظامی به خواب رفته بود، به شیوه‌ای وحشتناک توسط هم خدمتیان خود از خواب پرید.
۲۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۸
۰