۲۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۶
۰

سید جوا رضویان با انتشار قسمتی از فیلم «روزی روزگاری» در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت:
به نام پروردگار يكتا ؛

ميزي براي كار
كاري براي تخت
تختي براي خواب
خوابي براي جان
جاني براي مرگ
مرگي براي ياد
يادي براي سنگ
اين بود زندگي!؟
.
شعر : زنده ياد حسين پناهى عزيز.
تصوير : سريال روزى روزگارى،
كارگردان : استاد امرا... احمدجو،
خداوند حفظ فرمايد استاد محمود پاك نيت عزيز رو و روح خسرو سينماى ايران در پناه پروردگار آرام. .
تنتون سلامت، عزت روزافزون

ياحق

سید جوا رضویان با انتشار قسمتی از فیلم «روزی روزگاری» در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت:
به نام پروردگار يكتا ؛

ميزي براي كار
كاري براي تخت
تختي براي خواب
خوابي براي جان
جاني براي مرگ
مرگي براي ياد
يادي براي سنگ
اين بود زندگي!؟
.
شعر : زنده ياد حسين پناهى عزيز.
تصوير : سريال روزى روزگارى،
كارگردان : استاد امرا... احمدجو،
خداوند حفظ فرمايد استاد محمود پاك نيت عزيز رو و روح خسرو سينماى ايران در پناه پروردگار آرام. .
تنتون سلامت، عزت روزافزون

ياحق

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}