جنیفر کوپکو با پیروزی در تورنومنت آماتور آگوستای زنان موجب شگفتی مردان شد. تورنومتر آماتور آگوستا، نام یک دوره مسابقات ملی گلف یک باشگاه در آمریکا است.
۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۱
۰
بر اساس گزارش رویترز، یکشنبه ۱۴ آوریل ۲۰۱۹، تا پیش از این، مردان تصور می‌کردند زنان توانایی شرکت و پیروزی در این تورنومنت را ندارند، اما جنیفر با پیروزی خود در هفته گذشته، مردان را متعجب کرد. تا جایی که انعکاس این خبر هنوز ادامه دارد. گری پلیر، که تا کنون سه بار قهرمان تورنومتر ملی گلف آگوستا بوده است. در هر سه بار گفته بود: هرگز اجازه نخواهم داد زنان وارد این میدان شوند. بلکه از هر جای دنیا که باشند فقط می‌توانند تماشاگر این تورنومتر باشند.
 
یک زن با پیروزی در تورنومنت گلف موجب شگفتی مردان شد

برای چندین سال بود که بر سر عضویت زنان در این تورنومنت کشمکش زیادی بود و زنان خواستار تغییر این طرز تفکر قدیمی درباره حضور زنان در میادین ورزشی بودند، تا اینکه در سال ۲۰۱۲ اولین زن موفق شد عضو این تورنومنت شود. این زن نه تنها توانست قدرت بازی خود را در مسابقات ملی آگوستا ثابت کند، بلکه در سطح قهرمانان مرد بازی کرد و شهرت بسیاری به دست آورد.

دبورا آنتونی، رییس فدراسیون CEO گفت: فکر می‌کنم آنچه مهم است این قدم بزرگ است که زنان توانستند قابلیت‌های خود را در جایی که قهرمانان می‌ایستند نشان دهند. در سومین روز مسابقات مردان که روز شنبه گذشته بود، روسای این تورنومنت ملی آگوستا، تصمیم گرفتند، تغییرات عمده‌ای در مسابقات زنان ایجاد کنند تا شکاف جنسی پاک شود.

ویکی نول و پام بایرانت، دو زن گلف باز اهل سلمنت کارولینای جنوبی، وقتی وارد تورنومنت حرفه ای‌ها شدند، این مسابقه را به سخره گرفتند و گفتند: در تورنومتری بازی می‌کنیم که حتی لاین رختکن مردان آن از زنان درازتر است. بایرانت که اعتقاد دارد در آگوستای زنان تغییر ایجاد خواهد کرد، افزود: تورنومنت زنان عوض خواهد شد. شاید هم از مردان سبقت بگیرند.

ریک کارونات نیز از دیگر زنان شرکت کننده بود که معتقد است آینده زنان در این رشته روشن خواهد بود.
جنیفر کوپکو با پیروزی در تورنومنت آماتور آگوستای زنان موجب شگفتی مردان شد. تورنومتر آماتور آگوستا، نام یک دوره مسابقات ملی گلف یک باشگاه در آمریکا است.
بر اساس گزارش رویترز، یکشنبه ۱۴ آوریل ۲۰۱۹، تا پیش از این، مردان تصور می‌کردند زنان توانایی شرکت و پیروزی در این تورنومنت را ندارند، اما جنیفر با پیروزی خود در هفته گذشته، مردان را متعجب کرد. تا جایی که انعکاس این خبر هنوز ادامه دارد. گری پلیر، که تا کنون سه بار قهرمان تورنومتر ملی گلف آگوستا بوده است. در هر سه بار گفته بود: هرگز اجازه نخواهم داد زنان وارد این میدان شوند. بلکه از هر جای دنیا که باشند فقط می‌توانند تماشاگر این تورنومتر باشند.
 
یک زن با پیروزی در تورنومنت گلف موجب شگفتی مردان شد

برای چندین سال بود که بر سر عضویت زنان در این تورنومنت کشمکش زیادی بود و زنان خواستار تغییر این طرز تفکر قدیمی درباره حضور زنان در میادین ورزشی بودند، تا اینکه در سال ۲۰۱۲ اولین زن موفق شد عضو این تورنومنت شود. این زن نه تنها توانست قدرت بازی خود را در مسابقات ملی آگوستا ثابت کند، بلکه در سطح قهرمانان مرد بازی کرد و شهرت بسیاری به دست آورد.

دبورا آنتونی، رییس فدراسیون CEO گفت: فکر می‌کنم آنچه مهم است این قدم بزرگ است که زنان توانستند قابلیت‌های خود را در جایی که قهرمانان می‌ایستند نشان دهند. در سومین روز مسابقات مردان که روز شنبه گذشته بود، روسای این تورنومنت ملی آگوستا، تصمیم گرفتند، تغییرات عمده‌ای در مسابقات زنان ایجاد کنند تا شکاف جنسی پاک شود.

ویکی نول و پام بایرانت، دو زن گلف باز اهل سلمنت کارولینای جنوبی، وقتی وارد تورنومنت حرفه ای‌ها شدند، این مسابقه را به سخره گرفتند و گفتند: در تورنومتری بازی می‌کنیم که حتی لاین رختکن مردان آن از زنان درازتر است. بایرانت که اعتقاد دارد در آگوستای زنان تغییر ایجاد خواهد کرد، افزود: تورنومنت زنان عوض خواهد شد. شاید هم از مردان سبقت بگیرند.

ریک کارونات نیز از دیگر زنان شرکت کننده بود که معتقد است آینده زنان در این رشته روشن خواهد بود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}