مدیر عامل بیمه آسیا خبر داد؛
بیمه آسیا ۳۰۰ میلیاد ریال افزایش سرمایه می‌دهد.
۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۸
بیمه آسیا ۳۰۰ میلیاد ریال افزایش سرمایه می‌دهد.
۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۸
۰
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، مسعود بادین، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به مصوبه هیأت مدیره این شرکت گفت: برای بهبود ساختار مالی و ارتقای توانگری مالی بیمه آسیا، سرمایه این شرکت از ۲۳۰۰ میلیارد ریال به ۲۶۰۰ میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

مدیرعامل بیمه آسیا در ادامه با تاکید بر انجام مقدمات فرآیند افزایش سرمایه، افزود: افزایش سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریالی بیمه آسیا از محل سود انباشته این شرکت تامین خواهد شد.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو