سیزدهم فروردین‌ماه، روز طبیعت و پایان جشن‌های نوروزی است.
۱۳ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۲
۰

سیده‌فاطمه ذوالقدر* سیزدهم فروردین‌ماه، روز طبیعت و پایان جشن‌های نوروزی است. در این روز مردم از خانه‌های خود بیرون می‌آیند و آخرین روز عید را در طبیعت در کنار یکدیگر به تفریح و بازی می‌پردازند و از طبیعت زیبا و آب و هوای نیکو بهره‌مند می‌شوند. این دورهمی در طبیعت به افزایش نشاط و تندرستی کمک کرده و مورد استقبال مردم است.

بسیاری از مردم با هنجار‌های زیست محیطی و اصول اخلاقی طبیعت‌گردی آشنایی دارند و سعی می‌کنند در این روز این هنجار‌ها را رعایت نمایند و دوستی با طبیعت را به فرزندان و اطرافیان یادآور شوند. برخی نیز متأسفانه هنوز از در دوستی و مهرورزی با طبیعت وارد نشده‌اند و با بی‌مبالاتی و انجام برخی افعال موجب آسیب جدی به محیط زیست می‌شوند.

رها کردن زباله‌ها در طبیعت، شکستن شاخه‌های‌تر و جوانه‌زده درختان و آتش افروختن و خاموش نکردن آن، رهاسازی آبزیان و سبزه‌های سفره هفت سین بدون در نظر گرفت اصول ایمنی و بهداشتی و حفظ زیبایی محیط زیست، استفاده از کیسه‌های نایلونی و... رفتار‌های نابهنجاری است که به رغم یادآوری‌های هرساله، متاسفانه همچنان از برخی افراد سر می‌زند.

رفتار انسان‌ها و دخالت‌های بیش از حد در طبیعت، از جنگل تراشی‌های بی‌وقفه گرفته تا تغییر کاربری اراضی، جاده‌سازی، پل‌سازی و سدسازی‌های گسترده و بعضاً کارشناسی‌نشده، باعث اختلال در طبیعت می‌شود به گونه‌ای که گوشه‌ای از آن را در سیل اخیر مشاهده کردیم؛ مسیل‌های طبیعی مختل بودند و در نتیجه، عمق فاجعه از آنچه به طور معمول قابل انتظار است، فراتر رفت. لذا، نهادینه کردن فرهنگ ارج نهادن و احترام به محیط زیست، همچنان یک ضرورت است و سعی و تلاش در حفظ طبیعت قطعاً آثار مثبت آن را به خود انسان بازخواهد گرداند.

این روز، فرصتی برای آشتی با طبیعت و فرهنگ‌سازی است؛ فرهنگ سازی جهت مراقبت از درختان، گیاهان و حیوانات، بهداشت محیط و حفاظت از تخریب و آسیب به منابع طبیعی و محیط زیست و ترویج استفاده از ذغال به جای شاخه درختان، پیشگیری از آتش افروختن مخاطره آمیز در حریم درختان و رهاسازی آتش در طبیعت و ترویج دوستی با طبیعت و رفتار‌های بشردوستانه است.

متاسفانه همه ساله در این روز در عرصه‌های طبیعی موج گسترده‌ای از آتش سوزی، تخریب محیط زیست و زباله بر جای می‌ماند که جبران پیامد‌های ناگوار آن بسیار دشوار و پرهزینه و گاهی غیرقابل جبران و خطری برای آیندگان است.

می‌توان از همین امسال تصمیم گرفت که با به کار بستن روش‌های صحیح در حفظ محیط زیست، طبیعتی سالم برای خود و آیندگان ایجاد نماییم. همه در قبال محیط زیست و همچنین تفرج‌گاه‌های ایجاد شده، مسئول هستیم. پس در روز طبیعت با رعایت هنجار‌های زیست محیطی و مراقبت از گیاهان و درختان و حیوانات، الگویی مناسب برای سایرین باشیم و با گرفتن عکس و ایجاد پیام‌های محیط زیستی، مهرورزی با طبیعت را ترویج دهیم.

*نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس

سیزدهم فروردین‌ماه، روز طبیعت و پایان جشن‌های نوروزی است.

سیده‌فاطمه ذوالقدر* سیزدهم فروردین‌ماه، روز طبیعت و پایان جشن‌های نوروزی است. در این روز مردم از خانه‌های خود بیرون می‌آیند و آخرین روز عید را در طبیعت در کنار یکدیگر به تفریح و بازی می‌پردازند و از طبیعت زیبا و آب و هوای نیکو بهره‌مند می‌شوند. این دورهمی در طبیعت به افزایش نشاط و تندرستی کمک کرده و مورد استقبال مردم است.

بسیاری از مردم با هنجار‌های زیست محیطی و اصول اخلاقی طبیعت‌گردی آشنایی دارند و سعی می‌کنند در این روز این هنجار‌ها را رعایت نمایند و دوستی با طبیعت را به فرزندان و اطرافیان یادآور شوند. برخی نیز متأسفانه هنوز از در دوستی و مهرورزی با طبیعت وارد نشده‌اند و با بی‌مبالاتی و انجام برخی افعال موجب آسیب جدی به محیط زیست می‌شوند.

رها کردن زباله‌ها در طبیعت، شکستن شاخه‌های‌تر و جوانه‌زده درختان و آتش افروختن و خاموش نکردن آن، رهاسازی آبزیان و سبزه‌های سفره هفت سین بدون در نظر گرفت اصول ایمنی و بهداشتی و حفظ زیبایی محیط زیست، استفاده از کیسه‌های نایلونی و... رفتار‌های نابهنجاری است که به رغم یادآوری‌های هرساله، متاسفانه همچنان از برخی افراد سر می‌زند.

رفتار انسان‌ها و دخالت‌های بیش از حد در طبیعت، از جنگل تراشی‌های بی‌وقفه گرفته تا تغییر کاربری اراضی، جاده‌سازی، پل‌سازی و سدسازی‌های گسترده و بعضاً کارشناسی‌نشده، باعث اختلال در طبیعت می‌شود به گونه‌ای که گوشه‌ای از آن را در سیل اخیر مشاهده کردیم؛ مسیل‌های طبیعی مختل بودند و در نتیجه، عمق فاجعه از آنچه به طور معمول قابل انتظار است، فراتر رفت. لذا، نهادینه کردن فرهنگ ارج نهادن و احترام به محیط زیست، همچنان یک ضرورت است و سعی و تلاش در حفظ طبیعت قطعاً آثار مثبت آن را به خود انسان بازخواهد گرداند.

این روز، فرصتی برای آشتی با طبیعت و فرهنگ‌سازی است؛ فرهنگ سازی جهت مراقبت از درختان، گیاهان و حیوانات، بهداشت محیط و حفاظت از تخریب و آسیب به منابع طبیعی و محیط زیست و ترویج استفاده از ذغال به جای شاخه درختان، پیشگیری از آتش افروختن مخاطره آمیز در حریم درختان و رهاسازی آتش در طبیعت و ترویج دوستی با طبیعت و رفتار‌های بشردوستانه است.

متاسفانه همه ساله در این روز در عرصه‌های طبیعی موج گسترده‌ای از آتش سوزی، تخریب محیط زیست و زباله بر جای می‌ماند که جبران پیامد‌های ناگوار آن بسیار دشوار و پرهزینه و گاهی غیرقابل جبران و خطری برای آیندگان است.

می‌توان از همین امسال تصمیم گرفت که با به کار بستن روش‌های صحیح در حفظ محیط زیست، طبیعتی سالم برای خود و آیندگان ایجاد نماییم. همه در قبال محیط زیست و همچنین تفرج‌گاه‌های ایجاد شده، مسئول هستیم. پس در روز طبیعت با رعایت هنجار‌های زیست محیطی و مراقبت از گیاهان و درختان و حیوانات، الگویی مناسب برای سایرین باشیم و با گرفتن عکس و ایجاد پیام‌های محیط زیستی، مهرورزی با طبیعت را ترویج دهیم.

*نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید