وظیفه با بیان اینکه میزان بارش ها ربطی به بارور کردن ابرها ندارد، گفت: فرایند بارش در کنار وضعیت زمین می تواند منجر به سیل شود. گاهی شدت بارش به قدری می شود که سیل به راه می اندازد و در حال حاضر نیز شدت بارش ها طوری بوده که در مناطق مختلف شاهد جاری شدن سیل شده ایم.
۰۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۵
۰

احد وظیفه مدیر کل پیش بینی سازمان هواشناسی در خصوص آخرین وضعیت جوی کشور و علت بارش های شدید در مناطق مختلف، گفت: فصل بهار فصل بارش در کشور ماست و حجم بارندگی در این فصل بالاست و به دلیل تغییر شرایط جوی و اقلیمی گاهی سامانه هایی داریم که بارش های خوبی را با خود همراه دارند. این موجی هم که در حال حاضر کشور را فراگرفته از همین دست سامانه های پربارش به شمار می رود.

 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر در فراز میانی و بالایی جو هوای سرد و در فراز پایینی هوای گرم قرار گیرد، چنین سامانه هایی فعال و شاهد اینگونه بارش ها خواهیم بود. موجی هم که در حال حاضر کشور را فراگرفته بخشی از آن شامل هوای سرد دریای و جنوب روسیه است و بخشی از آن شامل هوای گرم از جنوب و اقیانوس هند است.

 

وظیفه افزود: فرایند بارش در کنار وضعیت زمین می تواند منجر به سیل شود. گاهی شدت بارش به قدری می شود که سیل به راه می اندازد و در حال حاضر نیز شدت بارش ها طوری بوده که در مناطق مختلف شاهد جاری شدن سیل شده ایم.

 

وی با بیان اینکه از دیروز تا امروز بارش خیلی شدید داشتیم، گفت: در برخی نقاط کشور طی 2 روز گذشته بیش از 100 میلیمتر بارش داشتیم.

 

این کارشناس هواشناسی افزود: ممکن است بارش 20 میلیمتر در جنوب تهران سیل ایجاد نکند اما اگر در شمال تهران و مناطق کوهستانی تهران این 20 میلیمتر باران بیاید سیل ایجاد می کند. به این دلیل که سیل به وضعیت زمین و محل بارش مربوط است.

 

وظیفه در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: سیل هایی که در چند روز گذشته در کشور به راه افتاده عمدتا ناشی از ظرفیت رودخانه، رفتار ما با حوزه طبیعی رودها و شکل و شمایل زمین است. به خصوص ساخت و ساز در بستر رود و پل هایی که غالبا به شکل سدهای کوچک در بستر رود عمل می کنند این مشکلات را به وجود می آورند. 

 

منبع: دانا

وظیفه با بیان اینکه میزان بارش ها ربطی به بارور کردن ابرها ندارد، گفت: فرایند بارش در کنار وضعیت زمین می تواند منجر به سیل شود. گاهی شدت بارش به قدری می شود که سیل به راه می اندازد و در حال حاضر نیز شدت بارش ها طوری بوده که در مناطق مختلف شاهد جاری شدن سیل شده ایم.

احد وظیفه مدیر کل پیش بینی سازمان هواشناسی در خصوص آخرین وضعیت جوی کشور و علت بارش های شدید در مناطق مختلف، گفت: فصل بهار فصل بارش در کشور ماست و حجم بارندگی در این فصل بالاست و به دلیل تغییر شرایط جوی و اقلیمی گاهی سامانه هایی داریم که بارش های خوبی را با خود همراه دارند. این موجی هم که در حال حاضر کشور را فراگرفته از همین دست سامانه های پربارش به شمار می رود.

 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر در فراز میانی و بالایی جو هوای سرد و در فراز پایینی هوای گرم قرار گیرد، چنین سامانه هایی فعال و شاهد اینگونه بارش ها خواهیم بود. موجی هم که در حال حاضر کشور را فراگرفته بخشی از آن شامل هوای سرد دریای و جنوب روسیه است و بخشی از آن شامل هوای گرم از جنوب و اقیانوس هند است.

 

وظیفه افزود: فرایند بارش در کنار وضعیت زمین می تواند منجر به سیل شود. گاهی شدت بارش به قدری می شود که سیل به راه می اندازد و در حال حاضر نیز شدت بارش ها طوری بوده که در مناطق مختلف شاهد جاری شدن سیل شده ایم.

 

وی با بیان اینکه از دیروز تا امروز بارش خیلی شدید داشتیم، گفت: در برخی نقاط کشور طی 2 روز گذشته بیش از 100 میلیمتر بارش داشتیم.

 

این کارشناس هواشناسی افزود: ممکن است بارش 20 میلیمتر در جنوب تهران سیل ایجاد نکند اما اگر در شمال تهران و مناطق کوهستانی تهران این 20 میلیمتر باران بیاید سیل ایجاد می کند. به این دلیل که سیل به وضعیت زمین و محل بارش مربوط است.

 

وظیفه در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: سیل هایی که در چند روز گذشته در کشور به راه افتاده عمدتا ناشی از ظرفیت رودخانه، رفتار ما با حوزه طبیعی رودها و شکل و شمایل زمین است. به خصوص ساخت و ساز در بستر رود و پل هایی که غالبا به شکل سدهای کوچک در بستر رود عمل می کنند این مشکلات را به وجود می آورند. 

 

منبع: دانا

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید