ارزش معاملات بورس تهران در سالی که گذشت ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
۰۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۵
۰
در سالی که گذشت تعداد بیش از ۵۲۰ میلیارد انواع اوراق بهادار به ارزش بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در بیش از ۳۳ میلیون دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب ۹۸، ۱۵۰ و ۱۱۶ درصد افزایش را نسبت به سال ۹۶ تجربه کرد.

این درحالی است که تعداد ۵۸۸۸ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران نیز به ارزش کل ۶۲۲۸۷ میلیارد ریال در سال ۹۷ مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با ۲۰۳ و ۲۱۱ درصد افزایش همراه شد.

در بازار بدهی هم که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می‌شود، تعداد ۱۳۷ میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش کل ۱۳۵۹۴۰ میلیارد ریال در این مدت معامله شد که به ترتیب ۶۶ و ۶۳ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶ داشته است.

همچنین در بازار مشتقه، تعداد ۳۴۴۸ میلیون قرارداد به ارزش ۵۳۸ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با ۶۷ و ۱۰ درصد همراه شد.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس نیزدر پایان معاملات سال ۹۷، با ۹۶۲۹۰ واحد افزایش نسبت به سال ۹۶، به رقم ۱۷۸۶۵۹ واحد رسید که ۸۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص بازار اول هم در سال گذشته با ۶۸۱۲۴ واحد افزایش به رقم ۱۳۳۸۶۷ واحد و شاخص بازار دوم با ۲۰۶۴۸۷ واحد افزایش به عدد ۳۴۵۱۶۲ واحد رسیدند که به ترتیب با ۹۷ و ۶۷ درصد افزایش مواجه شدند.
ارزش معاملات بورس تهران در سالی که گذشت ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
در سالی که گذشت تعداد بیش از ۵۲۰ میلیارد انواع اوراق بهادار به ارزش بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در بیش از ۳۳ میلیون دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب ۹۸، ۱۵۰ و ۱۱۶ درصد افزایش را نسبت به سال ۹۶ تجربه کرد.

این درحالی است که تعداد ۵۸۸۸ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران نیز به ارزش کل ۶۲۲۸۷ میلیارد ریال در سال ۹۷ مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با ۲۰۳ و ۲۱۱ درصد افزایش همراه شد.

در بازار بدهی هم که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می‌شود، تعداد ۱۳۷ میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش کل ۱۳۵۹۴۰ میلیارد ریال در این مدت معامله شد که به ترتیب ۶۶ و ۶۳ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶ داشته است.

همچنین در بازار مشتقه، تعداد ۳۴۴۸ میلیون قرارداد به ارزش ۵۳۸ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با ۶۷ و ۱۰ درصد همراه شد.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس نیزدر پایان معاملات سال ۹۷، با ۹۶۲۹۰ واحد افزایش نسبت به سال ۹۶، به رقم ۱۷۸۶۵۹ واحد رسید که ۸۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص بازار اول هم در سال گذشته با ۶۸۱۲۴ واحد افزایش به رقم ۱۳۳۸۶۷ واحد و شاخص بازار دوم با ۲۰۶۴۸۷ واحد افزایش به عدد ۳۴۵۱۶۲ واحد رسیدند که به ترتیب با ۹۷ و ۶۷ درصد افزایش مواجه شدند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید