استقرار نظام‎های‏:
مدیریت تطبیق قوانین و مقررات و مدیریت شکایات مشتریان منطبق با استاندارد‌های بین‏المللی در بانک آینده بانک آینده موفق شد؛ به‎عنوان اولین بانک، نظام مدیریت تطبیق بر مبنای استاندارد بین‎المللی ۱۹۶۰۰:۲۰۱۴ISO و در دو سال متوالی، نظام مدیریت شکایات بر مبنای استاندارد بین‎المللی ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ISO با بالاترین میزان هم‎سویی با خطوط راهنمای استاندارد‌های پیش‏گفته را در تمام سطوح سازمانی بانک، طراحی و پیاده سازی نماید.
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۷
مدیریت تطبیق قوانین و مقررات و مدیریت شکایات مشتریان منطبق با استاندارد‌های بین‏المللی در بانک آینده بانک آینده موفق شد؛ به‎عنوان اولین بانک، نظام مدیریت تطبیق بر مبنای استاندارد بین‎المللی ۱۹۶۰۰:۲۰۱۴ISO و در دو سال متوالی، نظام مدیریت شکایات بر مبنای استاندارد بین‎المللی ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ISO با بالاترین میزان هم‎سویی با خطوط راهنمای استاندارد‌های پیش‏گفته را در تمام سطوح سازمانی بانک، طراحی و پیاده سازی نماید.
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۷
۰

گواهی‎نامه‏های مربوط به استاندارد‌های پیش‎گفته، پس از تایید ارزیابان و سر ممیزان شرکت
Nobel Certification، صادر شده است.
توجه به شکایات مشتریان و مدیریت آن، به‎عنوان فرصت راهبردی برای اصلاح و بهسازی نظام و روش ‏های خدمات‎رسانی به مشتریان محترم و مردم عزیز کشورمان و عملیاتی کردن نظام‎ها، قوانین و مقررات نهاد‌های ناظر در عملیات و فعالیت‏های بانکی، از اولویت‎های برنامه استراتژیک بانک آینده است.

آینده روشن است.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو