زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر بافت در استان کرمان را لرزاند.
۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۷
۰

زمین لرزه ۴.۱ ریشتری بافت را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر رأس ساعت ۱۵ و ۳۶ دقیقه عصر چهارشنبه بافت را تکان داد.

بنا به اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۹.۴۲۳ درجه و طول جغرافیایی ۵۶.۴۲۴ درجه رخ داد.

عمق کانون زمین لرزه گفته شده در ۲۸ کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

تاکنون گزارشی مبنی بر خسارات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است.

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر بافت در استان کرمان را لرزاند.

زمین لرزه ۴.۱ ریشتری بافت را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر رأس ساعت ۱۵ و ۳۶ دقیقه عصر چهارشنبه بافت را تکان داد.

بنا به اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۹.۴۲۳ درجه و طول جغرافیایی ۵۶.۴۲۴ درجه رخ داد.

عمق کانون زمین لرزه گفته شده در ۲۸ کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

تاکنون گزارشی مبنی بر خسارات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}