ساخت و حفاری ایستگاه‌های خط ۶ و ۷ متروی دولت آباد و میدان صنعت تهران همچنان ادامه دارد. بخش عمده‌ای از این خط به روش مکانیزه احداث شده است و به دلیل رعایت اصول مهندسی و استاندارد‌های فنی در ساخت، به فینال ابر پروژه‌های تونل سازی شهرت یافته است. اما بد نیست نگاهی به هنر دست کارگران مترو بر پیکره بتونی دیوار تونل هم نگاهی گذرا داشته باشیم!
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۶
ساخت و حفاری ایستگاه‌های خط ۶ و ۷ متروی دولت آباد و میدان صنعت تهران همچنان ادامه دارد. بخش عمده‌ای از این خط به روش مکانیزه احداث شده است و به دلیل رعایت اصول مهندسی و استاندارد‌های فنی در ساخت، به فینال ابر پروژه‌های تونل سازی شهرت یافته است. اما بد نیست نگاهی به هنر دست کارگران مترو بر پیکره بتونی دیوار تونل هم نگاهی گذرا داشته باشیم!
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۶
۲
50
نظرات
ناشناس
فقط امیدوارم ساخت تونل مثل نقاشی نباشد.
شیرین صفوی
یعنی نهایت شرمندگی !!!! فقط برین متروی روسیه رو ببینید که چه هست !!!!!!!!!بعد ما چه میکنیم !!! یاد خونه شازده تو متهم گریخت افتادم !!!!!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو