رئیس اجرائیات پلیس راهور فاتب، گفت: رصد تخلفات خودرو‌های دولتی در دستور کار پلیس راهور فاتب قرار دارد.
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۶
۰

سرگرد نصیر ملأ، گفت: تخلفات خودرو‌های دولتی به عنوان بخشی از ناوگان حمل و نقل در شهر تهران، گاهاً می‌تواند در روند ترافیک شهر تهران تأثیرات متفاوتی داشته باشد.

وی افزود: این بخش از سیستم حمل و نقل در شهر تهران به جهت تمرکز فوق العاده مراکز دولتی در پایتخت از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است؛ لذا ارائه گزارش از نحوه رانندگی رانندگان در اختیار مراجع دولتی می‌تواند در کاهش جرایم رانندگان خودرو‌های پلاک دولتی مؤثر باشد.

سرگرد نصیر ملأ ادامه داد: از این رو اداره اجراییات پلیس راهور فاتب در راستای اجرای مفاد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات و همچنین اجرای وظایف تخصصی خود، رصد و گزارشگیری تخلفات مربوط به خودرو‌های دولتی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: برنامه ریزی در این بخش به دو صورت انجام خواهد گرفت. در بخش اول تمامی قبوض صادره توسط افسران اخطاریه نویس بررسی و قبوض مربوط به تخلفات خودرو‌های دولتی احصاء خواهد گردید. بخش دوم بر عهده کاربران حاضر در سایت اداره اجراییات است. این کاربران با رصد و جداسازی عکس‌های دریافتی از دوربین‌های سطح شهر، شماره پلاک و مشخصات سازمان دولتی، شامل ادرس مربوطه را مشخص می‌نمایند.

سرگرد نصیر ملأ با بیان اینکه در نهایت اطلاعات جمع آوری شده بصورت مکتوب به پیوست لیست تخلفات، جهت اطلاع و تذکر به رانندگان در اختیار، به سازمان دولتی مربوطه ارسال می‌گردد، افزود: هدف از اجرای این طرح کاهش تخلفات و در نهایت پیشگیری از بروز تصادفات ناوگان پلاک دولتی می‌باشد.

رئیس اجرائیات پلیس راهور فاتب، گفت: رصد تخلفات خودرو‌های دولتی در دستور کار پلیس راهور فاتب قرار دارد.

سرگرد نصیر ملأ، گفت: تخلفات خودرو‌های دولتی به عنوان بخشی از ناوگان حمل و نقل در شهر تهران، گاهاً می‌تواند در روند ترافیک شهر تهران تأثیرات متفاوتی داشته باشد.

وی افزود: این بخش از سیستم حمل و نقل در شهر تهران به جهت تمرکز فوق العاده مراکز دولتی در پایتخت از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است؛ لذا ارائه گزارش از نحوه رانندگی رانندگان در اختیار مراجع دولتی می‌تواند در کاهش جرایم رانندگان خودرو‌های پلاک دولتی مؤثر باشد.

سرگرد نصیر ملأ ادامه داد: از این رو اداره اجراییات پلیس راهور فاتب در راستای اجرای مفاد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات و همچنین اجرای وظایف تخصصی خود، رصد و گزارشگیری تخلفات مربوط به خودرو‌های دولتی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: برنامه ریزی در این بخش به دو صورت انجام خواهد گرفت. در بخش اول تمامی قبوض صادره توسط افسران اخطاریه نویس بررسی و قبوض مربوط به تخلفات خودرو‌های دولتی احصاء خواهد گردید. بخش دوم بر عهده کاربران حاضر در سایت اداره اجراییات است. این کاربران با رصد و جداسازی عکس‌های دریافتی از دوربین‌های سطح شهر، شماره پلاک و مشخصات سازمان دولتی، شامل ادرس مربوطه را مشخص می‌نمایند.

سرگرد نصیر ملأ با بیان اینکه در نهایت اطلاعات جمع آوری شده بصورت مکتوب به پیوست لیست تخلفات، جهت اطلاع و تذکر به رانندگان در اختیار، به سازمان دولتی مربوطه ارسال می‌گردد، افزود: هدف از اجرای این طرح کاهش تخلفات و در نهایت پیشگیری از بروز تصادفات ناوگان پلاک دولتی می‌باشد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید