طراحی شهری نامناسب روی رفاه و حال شهروندان تاثیر بدی می‌گذارد. اما خوشبختانه طراحانی در گوشه و کنار دنیا هستند که به شغلشان جدی‌تر و با خلاقیت بیشتری نگاه می‌کنند و از آزمایش نمی‌ترسند.
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۱
۰
طراحی محیط‌های شهری فقط برای زیبایی و راحتی نیست، بلکه روی سلامت روانی انسان هم تاثیر می‌گذارد. طراحی شهری نامناسب روی رفاه و حال شهروندان تاثیر بدی می‌گذارد. اما خوشبختانه طراحانی در گوشه و کنار دنیا هستند که به شغلشان جدی‌تر و با خلاقیت بیشتری نگاه می‌کنند و از آزمایش نمی‌ترسند. در این مطلب نمونه‌های شگفت انگیزی از طراحی شهری را مشاهده می‌کنید که آرزو می‌کنید کاش در شهر شما هم باشد.

این ایستگاه اتوبوس به مردم کمک می‌کند به کودکی بازگردند

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

چه چیزی بهتر از یک ننو کنار دریا؟

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

وقتی منتظرید چراغ راهنمایی رانندگی سبز شود، فرصت خوبی است که پینگ‌پنگ بازی کنید

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

تاب بازی به خودی خود لذتبخش است، چه برسد به این تاب‌ها!

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

جای خوبی برای پنهان شدن از آفتاب تابستان

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

بچه‌ها پله دوست ندارند، ترجیح می‌دهند باد در موهایشان بپیچد

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

مبادله کتاب رایگان

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

این چراغ‌های راهنمایی:

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

یک باغ شهری

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

یک پاویلیون پر از کوسن

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

همه میتونن یه صندلی داشته باشن

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

بگذارید گیاهان همه جا رشد کنند

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

یک زمین بازی بافتنی شگفت انگیز

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

در این ایستگاه اتوبوس همیشه تابستان است

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

بهترین راه برای ایجاد سایه

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

شارژ رایگان تلفن همراه

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

راه رفتن روی آسمان

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

منبع: برترین‌ها
طراحی شهری نامناسب روی رفاه و حال شهروندان تاثیر بدی می‌گذارد. اما خوشبختانه طراحانی در گوشه و کنار دنیا هستند که به شغلشان جدی‌تر و با خلاقیت بیشتری نگاه می‌کنند و از آزمایش نمی‌ترسند.
طراحی محیط‌های شهری فقط برای زیبایی و راحتی نیست، بلکه روی سلامت روانی انسان هم تاثیر می‌گذارد. طراحی شهری نامناسب روی رفاه و حال شهروندان تاثیر بدی می‌گذارد. اما خوشبختانه طراحانی در گوشه و کنار دنیا هستند که به شغلشان جدی‌تر و با خلاقیت بیشتری نگاه می‌کنند و از آزمایش نمی‌ترسند. در این مطلب نمونه‌های شگفت انگیزی از طراحی شهری را مشاهده می‌کنید که آرزو می‌کنید کاش در شهر شما هم باشد.

این ایستگاه اتوبوس به مردم کمک می‌کند به کودکی بازگردند

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

چه چیزی بهتر از یک ننو کنار دریا؟

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

وقتی منتظرید چراغ راهنمایی رانندگی سبز شود، فرصت خوبی است که پینگ‌پنگ بازی کنید

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

تاب بازی به خودی خود لذتبخش است، چه برسد به این تاب‌ها!

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

جای خوبی برای پنهان شدن از آفتاب تابستان

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

بچه‌ها پله دوست ندارند، ترجیح می‌دهند باد در موهایشان بپیچد

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

مبادله کتاب رایگان

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

این چراغ‌های راهنمایی:

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

یک باغ شهری

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

یک پاویلیون پر از کوسن

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

همه میتونن یه صندلی داشته باشن

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

بگذارید گیاهان همه جا رشد کنند

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

یک زمین بازی بافتنی شگفت انگیز

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

در این ایستگاه اتوبوس همیشه تابستان است

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

بهترین راه برای ایجاد سایه

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

شارژ رایگان تلفن همراه

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

راه رفتن روی آسمان

نمونه‌های شگفت انگیز از طراحی شهری

منبع: برترین‌ها
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید