دهم اسفند ۱۳۶۶- نخستین حمله موشکی رژیم بعث عراق به تهران آغاز شد. بر اثر این حمله بیش از ۱۵ تن از هموطنان به شهادت رسیدند.
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱
دهم اسفند ۱۳۶۶- نخستین حمله موشکی رژیم بعث عراق به تهران آغاز شد. بر اثر این حمله بیش از ۱۵ تن از هموطنان به شهادت رسیدند.
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو