رئیس شورایعالی استانها در پیامی درگذشت همشیره حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را به بیت مکرم ایشان، محمد هاشمی و محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران تسلیت گفت. به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران مرتضی الویری رئیس شورایعالی استانها در پیامی درگذشت همشیره حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را به بیت مکرم ایشان، محمد هاشمی و محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران تسلیت گفت.
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۸
۰
متن پیام مرتضی الویری- رییس شورای عالی استانها به این شرح است:

◾بسمه تعالی

خبر درگذشت سرکار حاجیه خانم طیبه هاشمی بهرمانی همشیره محترم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی موجب تاسف و تاثر شد.

اینجانب این مصیبت را به بیت معظم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی بویژه آقایان مهندس محمد هاشمی و مهندس محسن هاشمی تسلیت عرض نموده و برای آن فقیده سعیده غفران الهی و علو درجات و برای بازماندگان معزز صبر و اجر از درگاه قادر متعال مسئلت می نمایممرتضی الویری

رئیس شورای عالی استانها
رئیس شورایعالی استانها در پیامی درگذشت همشیره حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را به بیت مکرم ایشان، محمد هاشمی و محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران تسلیت گفت. به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران مرتضی الویری رئیس شورایعالی استانها در پیامی درگذشت همشیره حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را به بیت مکرم ایشان، محمد هاشمی و محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران تسلیت گفت.
متن پیام مرتضی الویری- رییس شورای عالی استانها به این شرح است:

◾بسمه تعالی

خبر درگذشت سرکار حاجیه خانم طیبه هاشمی بهرمانی همشیره محترم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی موجب تاسف و تاثر شد.

اینجانب این مصیبت را به بیت معظم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی بویژه آقایان مهندس محمد هاشمی و مهندس محسن هاشمی تسلیت عرض نموده و برای آن فقیده سعیده غفران الهی و علو درجات و برای بازماندگان معزز صبر و اجر از درگاه قادر متعال مسئلت می نمایممرتضی الویری

رئیس شورای عالی استانها
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید