زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در خصوص انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده‌ها گفت: معنی ندارد استعلام یک پرونده چهار سال به طول انجامد و باید در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها تجدید نظر شود.
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۸
زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در خصوص انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده‌ها گفت: معنی ندارد استعلام یک پرونده چهار سال به طول انجامد و باید در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها تجدید نظر شود.
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۸
۰
ارسال نظر