هزاران معترض در روزهای گذشته در پورتو پرنس پایتخت هائیتی به خیابان آمدند و با پلیس درگیر شدند. معترضان به فساد و سوء مدیریت اقتصادی در هائیتی اعتراض دارند و از اینکه دولت از تعقیب اختلاس گران ناتوان است، به شدت خشمگینند. در درگیری میان معترضان و پلیس بسیاری زخمی و عده ای هم کشته شده اند. در میان برترین تصاویر هفته، تصویر یک معترض در کنار جسد یک مرد که به دست پلیس کشته شده، در حالیکه پایش را بر روی پیکر بی جان هموطنش گذاشته خودنمایی می کند. عکاس رویترز این لحظه را ثبت کرده است.
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۴
هزاران معترض در روزهای گذشته در پورتو پرنس پایتخت هائیتی به خیابان آمدند و با پلیس درگیر شدند. معترضان به فساد و سوء مدیریت اقتصادی در هائیتی اعتراض دارند و از اینکه دولت از تعقیب اختلاس گران ناتوان است، به شدت خشمگینند. در درگیری میان معترضان و پلیس بسیاری زخمی و عده ای هم کشته شده اند. در میان برترین تصاویر هفته، تصویر یک معترض در کنار جسد یک مرد که به دست پلیس کشته شده، در حالیکه پایش را بر روی پیکر بی جان هموطنش گذاشته خودنمایی می کند. عکاس رویترز این لحظه را ثبت کرده است.
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۴
۰

عکس تکان دهنده از حاشیه اعتراضات هائیتی

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50