ویدیو| تعقیب و گریز شتر عصبانی
پارسینه: یک شتر که از دست مردی عصبانی بود او را دنبال می‌کند و در نتیجه از این تعقیب و گریز بیهوده خسته می‌شود.
۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۴
۰