۳ زلزله متوالی شهرستان‌های استان فارس را لرزاند.
۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۵
۰

بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری ایران، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳ و ۳ دهم ریشتر ساعت ۱۱ و ۳۲ دقیقه و ۴۲ ثانیه ظهر امروز محمله خنج را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۹ کیلومتری زمین و در فاصله ۱۳ کیلومتری محمله رخ داد.

همچنین زلزله‌ای به بزرگی ۳ و ۶ دهم ریشتر ساعت ۱۱ و ۱۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه امروز نورآباد ممسنی را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۹ کیلومتری زمین و در فاصله ۱۳ کیلومتری نورآباد رخ داد.

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۲ و ۶ دهم ریشتر ساعت ۹ و ۱۸ دقیقه و ۴۵ ثانیه امروز افزر قیر و کارزین را لرزاند.

بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری ایران وابسته به دانشگاه تهران، این زمین لرزه در عمق ۸ کیلومتری زمین و در فاصله ۴ کیلومتری افزر رخ داد.

۳ زلزله متوالی شهرستان‌های استان فارس را لرزاند.

بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری ایران، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳ و ۳ دهم ریشتر ساعت ۱۱ و ۳۲ دقیقه و ۴۲ ثانیه ظهر امروز محمله خنج را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۹ کیلومتری زمین و در فاصله ۱۳ کیلومتری محمله رخ داد.

همچنین زلزله‌ای به بزرگی ۳ و ۶ دهم ریشتر ساعت ۱۱ و ۱۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه امروز نورآباد ممسنی را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۹ کیلومتری زمین و در فاصله ۱۳ کیلومتری نورآباد رخ داد.

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۲ و ۶ دهم ریشتر ساعت ۹ و ۱۸ دقیقه و ۴۵ ثانیه امروز افزر قیر و کارزین را لرزاند.

بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری ایران وابسته به دانشگاه تهران، این زمین لرزه در عمق ۸ کیلومتری زمین و در فاصله ۴ کیلومتری افزر رخ داد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید