محققان موفق به شناسایی یک سازوکار دفاعی جدید در یک نوع باکتری تازه کشف شده شده اند که در قالب آن سلول‌های درحال مرگ باکتری‌ها خودشان را برای حفاظت از دیگر همتایانشان فدا می‌کنند.
۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۷
۰
محققان موفق به شناسایی یک سازوکار دفاعی جدید در یک نوع باکتری تازه کشف شده شده‌اند که در قالب آن سلول‌های درحال مرگ باکتری‌ها خودشان را برای حفاظت از دیگر همتایانشان فدا می‌کنند.

این فداکاری باعث می‌شود تا سلول‌های یادشده در برخورد با آنتی بیوتیک‌ها از بین بروند. اما در عوض بقیه باکتری‌ها از گزند آنتی بیوتیک‌ها به دور مانده و می‌توانند به فعالیت مخرب خود بر ضدبدن ادامه دهند.

پژوهشگران از این میزان پیچیدگی و توانمندی باکتری‌های بیماری زا متعجب شده و معتقدند هوشمندی این موجودات کوچک در زمینه برخورد با آنتی بیوتیک‌ها نگران کننده است و می‌تواند در آینده درمان بیماری‌های مرگبار و مسری را دشوارتر کند.

باکتری‌های بیماری زای تازه شناسایی شده علاوه بر فداکاری، غشای خاصی را برای حفاظت از محل‌های تجمع خود شکل می‌دهند، در زمان عبور آنتی بیوتیک‌ها از کنار خود هرگونه فعالیت را متوقف می‌کنند تا شناسایی نشوند و از مقاومت ژنتیکی خوبی در برابر آنتی بیوتیک‌ها برخوردار هستند.

پژوهش‌های انجام شده در این زمینه در دانشگاه‌های پرینستون و کالیفرنیا حاکی است مقاومت باکتری E. coli به خاطر وجود مولکول خاصی موسوم به LL۳۷ است که در پوست انسان و در برخی اعضای دیگر بدن آن وجود دارد و از قابلیت‌های دفاعی و سازماندهی خوبی برخوردار است.
محققان موفق به شناسایی یک سازوکار دفاعی جدید در یک نوع باکتری تازه کشف شده شده اند که در قالب آن سلول‌های درحال مرگ باکتری‌ها خودشان را برای حفاظت از دیگر همتایانشان فدا می‌کنند.
محققان موفق به شناسایی یک سازوکار دفاعی جدید در یک نوع باکتری تازه کشف شده شده‌اند که در قالب آن سلول‌های درحال مرگ باکتری‌ها خودشان را برای حفاظت از دیگر همتایانشان فدا می‌کنند.

این فداکاری باعث می‌شود تا سلول‌های یادشده در برخورد با آنتی بیوتیک‌ها از بین بروند. اما در عوض بقیه باکتری‌ها از گزند آنتی بیوتیک‌ها به دور مانده و می‌توانند به فعالیت مخرب خود بر ضدبدن ادامه دهند.

پژوهشگران از این میزان پیچیدگی و توانمندی باکتری‌های بیماری زا متعجب شده و معتقدند هوشمندی این موجودات کوچک در زمینه برخورد با آنتی بیوتیک‌ها نگران کننده است و می‌تواند در آینده درمان بیماری‌های مرگبار و مسری را دشوارتر کند.

باکتری‌های بیماری زای تازه شناسایی شده علاوه بر فداکاری، غشای خاصی را برای حفاظت از محل‌های تجمع خود شکل می‌دهند، در زمان عبور آنتی بیوتیک‌ها از کنار خود هرگونه فعالیت را متوقف می‌کنند تا شناسایی نشوند و از مقاومت ژنتیکی خوبی در برابر آنتی بیوتیک‌ها برخوردار هستند.

پژوهش‌های انجام شده در این زمینه در دانشگاه‌های پرینستون و کالیفرنیا حاکی است مقاومت باکتری E. coli به خاطر وجود مولکول خاصی موسوم به LL۳۷ است که در پوست انسان و در برخی اعضای دیگر بدن آن وجود دارد و از قابلیت‌های دفاعی و سازماندهی خوبی برخوردار است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید