مهدی موسوی تبار کارشناس فرهنگی در خصوص حضور انیمیشن در جشنواره فیلم فجر سخن گفت.
۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۴
۰
مهدی موسوی تبار کارشناس فرهنگی در خصوص حضور انیمیشن در جشنواره فیلم فجر سخن گفت.