در تصویر زیر آگهی فروش بنزین در یکی از روزنامه‌های تهران در دهه ۱۳۱۰ خورشیدی را می‌بینید.
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۳
در تصویر زیر آگهی فروش بنزین در یکی از روزنامه‌های تهران در دهه ۱۳۱۰ خورشیدی را می‌بینید.
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۳
۰

آگهی فروش بنزین در دهه ۱۳۱۰+ عکس

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو