همزمان با ثبت «سازوکار ویژه مبادلات مالی» (SPV) با ایران، «جمع‌بندی» شورای اروپا در مورد مسائل مرتبط با ایران احتمالا به تصویب خواهد رسید.
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۰
۰

به نوشته کیهان،ارگان یک گروهک مقیم فرانسه، بخشی از پشت پرده صحنه‌آرایی عملیات سیاسی اروپا درباره ایران را بازگو کرد.

بنابر پیش‌نویس این «جمع‌بندی» اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای در قبال ایران که قرار است تصویب شود، درباره نقش ایران در تنش‌های منطقه و برنامه موشکی تهران ابراز نگرانی می‌کند.
در سازوکار اتحادیه اروپا، «جمع‌بندی» مجموعه‌ای از موضع‌گیری‌های سیاسی در مورد یک موضوع خاص است که طی گفت‌وگوها در شورای اروپا تصویب می‌شود.
اعضای اتحادیه اروپا همچنین در «جمع‌بندی» خود به موضوع «پیشرفت درباره اصلاحات مورد نیاز در زمینه تعهدات ایران بر مبنای «اف‌ای‌تی‌اف» اشاره کرده و ابراز آمادگی کرده‌اند که در این راستا به همکاری با ایران از جمله برای ارائه کمک‌های فنی در این زمینه ادامه دهند.
روی دیگر سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال ایران که در این «جمع‌بندی» به آن پرداخته شده، نگرانی‌ها درباره رفتارهای ایران است. بنابر پیش‌نویس این «جمع‌بندی» که پیش‌بینی می‌شود به تصویب برسد، شورای اروپا از «شدت گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و نقش ایران در این زمینه» ابراز نگرانی کرده است. در این زمینه شورا به طور مشخص به «نگرانی جدی» خود در زمینه نقش‌آفرینی نظامی ایران و حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه پرداخته است.
نگرانی شدیدتر شورا در زمینه فعالیت‌های ایران برای توسعه برنامه موشک‌های بالستیک است و این نهاد اروپایی از ایران می‌خواهد از این فعالیت‌ها «خصوصا پرتاب موشک‌های بالستیک» که «ناسازگار» با قطعنامه 2231 شورای امنیت است، دست بکشد؛ شورای اروپا در «جمع‌بندی» خود می‌گوید اینگونه اقدامات ایران «به بی‌اعتمادی بیشتر می‌انجامد و منطقه را ناامن‌تر می‌کند.»
این شورا همچنین در «جمع‌بندی» خود، به موضوع حساس اقداماتی که ایران متهم است در خاک کشورهای اتحادیه انجام داده پرداخته و «نگرانی عمیق خود را در این زمینه ابراز کرده است.»
همچنین این شورا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله اعدام نوجوانان و وضعیت زنان ابراز نگرانی «جدی» کرده است.
بیانیه‌ای مشتمل بر جمع‌بندی اتحادیه اروپا در مورد ایران، قرار بود هفته گذشته در جلسه وزیران خارجه این اتحادیه به تصویب برسد: اما بنا بر گزارش‌ها از بروکسل، این موضوع به دلیل ثبت نشدن سازوکار ویژه(اس‌پی‌وی) به تاخیر افتاد.

همزمان با ثبت «سازوکار ویژه مبادلات مالی» (SPV) با ایران، «جمع‌بندی» شورای اروپا در مورد مسائل مرتبط با ایران احتمالا به تصویب خواهد رسید.

به نوشته کیهان،ارگان یک گروهک مقیم فرانسه، بخشی از پشت پرده صحنه‌آرایی عملیات سیاسی اروپا درباره ایران را بازگو کرد.

بنابر پیش‌نویس این «جمع‌بندی» اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای در قبال ایران که قرار است تصویب شود، درباره نقش ایران در تنش‌های منطقه و برنامه موشکی تهران ابراز نگرانی می‌کند.
در سازوکار اتحادیه اروپا، «جمع‌بندی» مجموعه‌ای از موضع‌گیری‌های سیاسی در مورد یک موضوع خاص است که طی گفت‌وگوها در شورای اروپا تصویب می‌شود.
اعضای اتحادیه اروپا همچنین در «جمع‌بندی» خود به موضوع «پیشرفت درباره اصلاحات مورد نیاز در زمینه تعهدات ایران بر مبنای «اف‌ای‌تی‌اف» اشاره کرده و ابراز آمادگی کرده‌اند که در این راستا به همکاری با ایران از جمله برای ارائه کمک‌های فنی در این زمینه ادامه دهند.
روی دیگر سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال ایران که در این «جمع‌بندی» به آن پرداخته شده، نگرانی‌ها درباره رفتارهای ایران است. بنابر پیش‌نویس این «جمع‌بندی» که پیش‌بینی می‌شود به تصویب برسد، شورای اروپا از «شدت گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و نقش ایران در این زمینه» ابراز نگرانی کرده است. در این زمینه شورا به طور مشخص به «نگرانی جدی» خود در زمینه نقش‌آفرینی نظامی ایران و حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه پرداخته است.
نگرانی شدیدتر شورا در زمینه فعالیت‌های ایران برای توسعه برنامه موشک‌های بالستیک است و این نهاد اروپایی از ایران می‌خواهد از این فعالیت‌ها «خصوصا پرتاب موشک‌های بالستیک» که «ناسازگار» با قطعنامه 2231 شورای امنیت است، دست بکشد؛ شورای اروپا در «جمع‌بندی» خود می‌گوید اینگونه اقدامات ایران «به بی‌اعتمادی بیشتر می‌انجامد و منطقه را ناامن‌تر می‌کند.»
این شورا همچنین در «جمع‌بندی» خود، به موضوع حساس اقداماتی که ایران متهم است در خاک کشورهای اتحادیه انجام داده پرداخته و «نگرانی عمیق خود را در این زمینه ابراز کرده است.»
همچنین این شورا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله اعدام نوجوانان و وضعیت زنان ابراز نگرانی «جدی» کرده است.
بیانیه‌ای مشتمل بر جمع‌بندی اتحادیه اروپا در مورد ایران، قرار بود هفته گذشته در جلسه وزیران خارجه این اتحادیه به تصویب برسد: اما بنا بر گزارش‌ها از بروکسل، این موضوع به دلیل ثبت نشدن سازوکار ویژه(اس‌پی‌وی) به تاخیر افتاد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}