در ستون جهت اطلاع روزنامه جمهوری اسلامی خبری درباره با آخرین تحرکات نظامی آمریکا در عراق آمده است.
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۰
۰

خبر تحرکات نظامی آمریکا در خاک عراق تایید شد. درحالی که منابع خبری محلی و برخی نمایندگان مجلس از تحرکات مشکوک نیروهای آمریکایی در نقاط مختلف از شمال، شرق و غرب عراق و حتی بغداد خبر می‌دادند و منابع مسئول این خبرها را تکذیب می‌کردند، سرانجام خبر حضور نظامی آمریکا در شهر فلوجه تایید شد. یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق به خبرگزاری سومریه نیوز ضمن تایید این تحرکات گفت گشت نیروهای آمریکایی در فلوجه با موافقت دولت عراق و ستاد عملیات مشترک این کشور صورت گرفته است.

وی که نامش در گزارش نیامده است، هدف از این گشت را سرکشی و کسب اطلاع از وضعیت یگان‌های پلیس که بتازگی توسط ائتلاف مدعی مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا آموزش دیده‌اند و همچنین تسلیح و تجهیز آنان دانسته اما توضیح بیشتری درباره چند و چون آن نداد. خبرها و گزارش‌های متعدد اما غیررسمی از تحرکات جدید نظامی آمریکا در نقاط مختلف در حالی از چند هفته پیش منتشر می‌شود که همزمان بحث خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق به یکی از مباحث اصلی در فضای سیاسی این کشور در هفته‌های اخیر تبدیل شده است.

در ستون جهت اطلاع روزنامه جمهوری اسلامی خبری درباره با آخرین تحرکات نظامی آمریکا در عراق آمده است.

خبر تحرکات نظامی آمریکا در خاک عراق تایید شد. درحالی که منابع خبری محلی و برخی نمایندگان مجلس از تحرکات مشکوک نیروهای آمریکایی در نقاط مختلف از شمال، شرق و غرب عراق و حتی بغداد خبر می‌دادند و منابع مسئول این خبرها را تکذیب می‌کردند، سرانجام خبر حضور نظامی آمریکا در شهر فلوجه تایید شد. یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق به خبرگزاری سومریه نیوز ضمن تایید این تحرکات گفت گشت نیروهای آمریکایی در فلوجه با موافقت دولت عراق و ستاد عملیات مشترک این کشور صورت گرفته است.

وی که نامش در گزارش نیامده است، هدف از این گشت را سرکشی و کسب اطلاع از وضعیت یگان‌های پلیس که بتازگی توسط ائتلاف مدعی مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا آموزش دیده‌اند و همچنین تسلیح و تجهیز آنان دانسته اما توضیح بیشتری درباره چند و چون آن نداد. خبرها و گزارش‌های متعدد اما غیررسمی از تحرکات جدید نظامی آمریکا در نقاط مختلف در حالی از چند هفته پیش منتشر می‌شود که همزمان بحث خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق به یکی از مباحث اصلی در فضای سیاسی این کشور در هفته‌های اخیر تبدیل شده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}