عکسی از آستان حضرت عبدالعظیم حسنی و صحن ناصری که در سال ۱۳۲۳ خورشیدی توسط "واهان ترپانچیان" به ثبت رسیده است.
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۴
۰

عکس کمتردیده شده از حرم شاه‌عبدالعظیم، ۷۵ سال قبل

عکسی از آستان حضرت عبدالعظیم حسنی و صحن ناصری که در سال ۱۳۲۳ خورشیدی توسط "واهان ترپانچیان" به ثبت رسیده است.

عکس کمتردیده شده از حرم شاه‌عبدالعظیم، ۷۵ سال قبل

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}