رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: راننده ضارب مأموران راهورشهرستان مهران دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۹
۰
سرهنگ «محسن ناصری» اظهار کرد: دیروز راننده یک دستگاه کامیون که در هنگام رانندگی مشغول صحبت کردن با تلفن همراه بوده توسط مأموران شهرستان مهران جهت اعمال قانون متوقف شد که راننده متخلف با چاقو به مأموران حمله‌ور و متأسفانه باعث زخمی شدن هر دو مامو‌ر شد.

وی بابیان هم اکنون حال عمومی هردو مأموران رضایت بخش است، افزود: به علت شدت جراحت ناشی ازضربات متعدد چاقو، مأموران به اتاق عمل اعزام و پس انجام عمل جراحی به بخش منتقل شده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام یادآور شد: پلیس نماد حاکمیت و مجری قانون است و هرگونه توهین و تمرد نسبت به مأموران در حین انجام وظیفه نوعی دهن کجی به قانون محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مطابق قانون، مجازت سنگینی در انتظار فرد خاطی است، افزود: به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازت اسلامی هرگونه حمله و مقاومتی که باعلم و آگاهی نسبت مأموران دولت در حین انجام وظیفه تمرد محسوب و درصورتیکه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه (اعم از سلاح گرم یا سرد) برد به حبس از۱تا۳سال محکوم می‌شود.

رئیس پلیس راهور در پایان از مراجع قضائی خواست به منظور جلوگیری از اشاعه چنین رفتار‌های غیرانسانی و غیر قانونی در جامعه، اشد مجازت قانونی برای راننده خاطی در نظر بگیرند تا درس عبرتی برای افراد قانون‌شکن و متمرد باشد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: راننده ضارب مأموران راهورشهرستان مهران دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
سرهنگ «محسن ناصری» اظهار کرد: دیروز راننده یک دستگاه کامیون که در هنگام رانندگی مشغول صحبت کردن با تلفن همراه بوده توسط مأموران شهرستان مهران جهت اعمال قانون متوقف شد که راننده متخلف با چاقو به مأموران حمله‌ور و متأسفانه باعث زخمی شدن هر دو مامو‌ر شد.

وی بابیان هم اکنون حال عمومی هردو مأموران رضایت بخش است، افزود: به علت شدت جراحت ناشی ازضربات متعدد چاقو، مأموران به اتاق عمل اعزام و پس انجام عمل جراحی به بخش منتقل شده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام یادآور شد: پلیس نماد حاکمیت و مجری قانون است و هرگونه توهین و تمرد نسبت به مأموران در حین انجام وظیفه نوعی دهن کجی به قانون محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مطابق قانون، مجازت سنگینی در انتظار فرد خاطی است، افزود: به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازت اسلامی هرگونه حمله و مقاومتی که باعلم و آگاهی نسبت مأموران دولت در حین انجام وظیفه تمرد محسوب و درصورتیکه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه (اعم از سلاح گرم یا سرد) برد به حبس از۱تا۳سال محکوم می‌شود.

رئیس پلیس راهور در پایان از مراجع قضائی خواست به منظور جلوگیری از اشاعه چنین رفتار‌های غیرانسانی و غیر قانونی در جامعه، اشد مجازت قانونی برای راننده خاطی در نظر بگیرند تا درس عبرتی برای افراد قانون‌شکن و متمرد باشد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید