با توجه به مثبت شدن «غگرجی»، اکثر قریب به اتفاق نمادهای گروه غذایی در روزی که شاخص کل با نزول همراه شد، مثبت بودند. همچنین دو بانک صادرات و ملت به ترتیب با رشدهای۴.۹۵ و۴.۵۹ درصد امروز بازدهی مناسب را نصیب سهام داران خود کردند، که این امر می‌تواند در روزهای آینده در عملکرد این صنعت بورسی بسیار مهم باشد.
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۶
۰
در گروه خودرویی نیز علیرغم اینکه سایپا و زیر مجموعه هایش عملکرد مناسبی نداشتند، در مقابل آن ایران خودرو به عنوان لیدر این صنعت بورسی با رشد۴.۶۹ درصدی روبروشد. علت این امر نیز شایعاتی است که پیرامون افزایش سرمایه «خودرو» از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به گوش می‌رسد، که باید دید چه زمانی رسمی خواهد شد.

در گروه محصولات دارویی نیز نماد‌های «دعبید»، «دکوثر» و «دامین» بالای سه درصد منفی خوردند، این در حالی است در بیشتر نماد‌های این گروه نیز جو منفی حاکم بود.

همچنین در فرابورس نیز پتروشیمی کازرون، بانک فرض الحسنه رسالت و پتروشیمی ممسنی پربازده‌ترین شرکت‌ها ودر مقابل صنایع کشاورزی و کود زنجان، صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود و توسعه خدمات دریایی و بندری سینا زیان‌ده‌ترین شرکت‌ها بودند.

در گروه بیمه نیز نماد‌های «میهن»، «آسیا»، «کوثر» و «ما» همگی بالای ۳ درصد منفی خوردند، امادر مقابل نیز نماد‌های «وسین»، «وحافط» و «ودی» به ترتیب بالای۸،۵ و ۴ درصد مثبت خوردند تا صنعت بورسی وضعیت دوگانه‌ای را پشت سر بگذارد.
 
 
منبع: اقتصادآنلاین
با توجه به مثبت شدن «غگرجی»، اکثر قریب به اتفاق نمادهای گروه غذایی در روزی که شاخص کل با نزول همراه شد، مثبت بودند. همچنین دو بانک صادرات و ملت به ترتیب با رشدهای۴.۹۵ و۴.۵۹ درصد امروز بازدهی مناسب را نصیب سهام داران خود کردند، که این امر می‌تواند در روزهای آینده در عملکرد این صنعت بورسی بسیار مهم باشد.
در گروه خودرویی نیز علیرغم اینکه سایپا و زیر مجموعه هایش عملکرد مناسبی نداشتند، در مقابل آن ایران خودرو به عنوان لیدر این صنعت بورسی با رشد۴.۶۹ درصدی روبروشد. علت این امر نیز شایعاتی است که پیرامون افزایش سرمایه «خودرو» از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به گوش می‌رسد، که باید دید چه زمانی رسمی خواهد شد.

در گروه محصولات دارویی نیز نماد‌های «دعبید»، «دکوثر» و «دامین» بالای سه درصد منفی خوردند، این در حالی است در بیشتر نماد‌های این گروه نیز جو منفی حاکم بود.

همچنین در فرابورس نیز پتروشیمی کازرون، بانک فرض الحسنه رسالت و پتروشیمی ممسنی پربازده‌ترین شرکت‌ها ودر مقابل صنایع کشاورزی و کود زنجان، صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود و توسعه خدمات دریایی و بندری سینا زیان‌ده‌ترین شرکت‌ها بودند.

در گروه بیمه نیز نماد‌های «میهن»، «آسیا»، «کوثر» و «ما» همگی بالای ۳ درصد منفی خوردند، امادر مقابل نیز نماد‌های «وسین»، «وحافط» و «ودی» به ترتیب بالای۸،۵ و ۴ درصد مثبت خوردند تا صنعت بورسی وضعیت دوگانه‌ای را پشت سر بگذارد.
 
 
منبع: اقتصادآنلاین
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید