رئیس کلانتری ۱۶۹ مشیریه تهران گفت: دو برادر دوقلو که با همکاری دوستان شان، دست به سرقت های سریالی موتورهای سنگین در تهران می زدند دستگیر شدند.
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۵
۰
سرهنگ سید امین موسوی پور، در تشریح این خبر اظهار کرد: شب پنج شنبه هفته گذشته، ماموران عملیات کلانتری در جریان یک فقره درگیری روبروی یک بنگاه املاک در این محدوده قرار گرفتند و سریعا با اعزام به این محل تحقیقات اولیه را در این رابطه کلید زدند.

وی ادامه داد: در محل مشخص شد ماجرا یک درگیری ساده نبوده و مرد جوانی ادعا داشت از سوی دو تن از کارمندان بنگاه املاک که برادران دوقلو به سن ۱۸ سال و پسران صاحب بنگاه بودند، مورد سرقت قرار گرفته است.

با انتقال طرفین درگیری به کلانتری، ماجرا تحت بررسی دقیق قرار گرفت و مرد جوانی که ادعا داشت از سوی دو برادر دوقلو مورد سرقت قرار گرفته است به شرح شناسایی دزدان موتورسیکلت خود پرداخت.

وی توضیح داد: شاکی مدعی بود صاحب موتور سیکلت بنتلی قرمز رنگ ۳۰۰ سی سی می‌باشد که جلوی بنگاه املاک آن را دیده بود. شاکی در ادامه مدعی شد ۲۹ آذر سال جاری در اتوبان باقری به سمت پایین رانندگی می‌کردم که یک موتور سیکلت سه ترکه مانع حرکت من شد و وقتی آن‌ها از موتور سیکلت خود پیاده شدند با قمه مرا تهدید کردند و به من گفتند تو با خواهر ما رابطه داشته ای، اما این ماجرا واقعیت نداشت و آن‌ها از من خواستند که با خواهرشان رودررو شوم تا واقعیت ماجرا مشخص شود.

این مقام انتظامی افزود: شاکی با توجه به اینکه به خود اطمینان داشته است، قبول می‌کند با خواهر آن‌ها روبرو شود و به این ترتیب که دو برادر با موتور سیکلت خود و برادر دیگر پشت موتور سیکلت بنتلی نشسته بود و مالباخته خودش ترک موتورش نشسته بود به سمت خانه خواهر سه متهم حرکت می‌کنند.

وی در ادامه گفت: بالاخره مالباخته به همراه متهمان، از آنجا به پارک مصطفی تهرانپارس رفته و در آنجا متهمین او را از موتور پیاده کرده و با کتک زدنش تمامی اموال ارزشمندش مانند موبایل را از او گرفته و موتورسیکلت اش را نیز به سرقت می‌برند.

وی افزود: مالباخته برای پیدا کردن موتورش شکایتی را در کلانتری ثبت می‌کند و در حالیکه به شغل آی. تی فعالیت داشته است روز‌های زیادی را مراخصی می‌گیرد تا موتورش را با گشتن در شهر پیدا کند و به همین دلیل شغل اش را نیز از دست می‌دهد تا اینکه بالاخره موتورش را جلوی املاک پدر دو متهم اصلی پرونده می‌یابد.

وی ادامه داد: با توجه به طرح این موضوعات از سوی شاکی، پرونده مطرح در کلانتری تهرانپارس که در زمینه شکایت اولیه مالباخته در آنجا تشکیل شده بود مورد بررسی قرار گرفته و دو برادر دو قلو نیز که چاره‌ای جز اعتراف نداشتند عنوان کردند برای تفریح و شادی دست به این کار زده اند.

در ادامه رسیدگی به این پرونده، شاکی به همراه پدر متهمین که به کلانتری رفته و اعلام می‌کند که در ازای دریافت موتورش که ۱۵ میلیون تومان خسارت خورده با دریافت ۱۰ میلیون تومان اعلام گذشت خواهد کرد، اما ماموران عملیات کلانتری که به این ماجرا مشکوک بودند تصمیم به فراخوان شکاتی گرفتند که با همین شیوه هدف سرقت در شرق تهران قرار گرفته بودند.

رئیس کلانتری مشیریه ادامه داد: از شکات، ۱۰ تن در رودررویی اولیه با متهمان آن‌ها را شناسایی کردند و برای مثال یکی از شکایت که پیک موتوری بود مدعی شد متهمان از او موتورش به همراه یک ساعت مارک دار، گوشی و یک و نیم میلیون تومان پول به سرقت برده اند.

وی افزود: با مشخص شدن این موضوعات در پرونده، متهم سوم که دوست برادران دوقلو با سن ۱۸ سال بود نیز بازداشت شد و پرونده با توجه به سرقت‌های مسلحانه متهمان و باندی بودن نوع سرقت هایشان، به دادسرای ناحیه ۳۴ تهران ارجاع شد؛ بنابراین گزارش، تلاش‌های پلیسی برای بازداشت دو متهم متواری پرونده نیز در جریان است.
رئیس کلانتری ۱۶۹ مشیریه تهران گفت: دو برادر دوقلو که با همکاری دوستان شان، دست به سرقت های سریالی موتورهای سنگین در تهران می زدند دستگیر شدند.
سرهنگ سید امین موسوی پور، در تشریح این خبر اظهار کرد: شب پنج شنبه هفته گذشته، ماموران عملیات کلانتری در جریان یک فقره درگیری روبروی یک بنگاه املاک در این محدوده قرار گرفتند و سریعا با اعزام به این محل تحقیقات اولیه را در این رابطه کلید زدند.

وی ادامه داد: در محل مشخص شد ماجرا یک درگیری ساده نبوده و مرد جوانی ادعا داشت از سوی دو تن از کارمندان بنگاه املاک که برادران دوقلو به سن ۱۸ سال و پسران صاحب بنگاه بودند، مورد سرقت قرار گرفته است.

با انتقال طرفین درگیری به کلانتری، ماجرا تحت بررسی دقیق قرار گرفت و مرد جوانی که ادعا داشت از سوی دو برادر دوقلو مورد سرقت قرار گرفته است به شرح شناسایی دزدان موتورسیکلت خود پرداخت.

وی توضیح داد: شاکی مدعی بود صاحب موتور سیکلت بنتلی قرمز رنگ ۳۰۰ سی سی می‌باشد که جلوی بنگاه املاک آن را دیده بود. شاکی در ادامه مدعی شد ۲۹ آذر سال جاری در اتوبان باقری به سمت پایین رانندگی می‌کردم که یک موتور سیکلت سه ترکه مانع حرکت من شد و وقتی آن‌ها از موتور سیکلت خود پیاده شدند با قمه مرا تهدید کردند و به من گفتند تو با خواهر ما رابطه داشته ای، اما این ماجرا واقعیت نداشت و آن‌ها از من خواستند که با خواهرشان رودررو شوم تا واقعیت ماجرا مشخص شود.

این مقام انتظامی افزود: شاکی با توجه به اینکه به خود اطمینان داشته است، قبول می‌کند با خواهر آن‌ها روبرو شود و به این ترتیب که دو برادر با موتور سیکلت خود و برادر دیگر پشت موتور سیکلت بنتلی نشسته بود و مالباخته خودش ترک موتورش نشسته بود به سمت خانه خواهر سه متهم حرکت می‌کنند.

وی در ادامه گفت: بالاخره مالباخته به همراه متهمان، از آنجا به پارک مصطفی تهرانپارس رفته و در آنجا متهمین او را از موتور پیاده کرده و با کتک زدنش تمامی اموال ارزشمندش مانند موبایل را از او گرفته و موتورسیکلت اش را نیز به سرقت می‌برند.

وی افزود: مالباخته برای پیدا کردن موتورش شکایتی را در کلانتری ثبت می‌کند و در حالیکه به شغل آی. تی فعالیت داشته است روز‌های زیادی را مراخصی می‌گیرد تا موتورش را با گشتن در شهر پیدا کند و به همین دلیل شغل اش را نیز از دست می‌دهد تا اینکه بالاخره موتورش را جلوی املاک پدر دو متهم اصلی پرونده می‌یابد.

وی ادامه داد: با توجه به طرح این موضوعات از سوی شاکی، پرونده مطرح در کلانتری تهرانپارس که در زمینه شکایت اولیه مالباخته در آنجا تشکیل شده بود مورد بررسی قرار گرفته و دو برادر دو قلو نیز که چاره‌ای جز اعتراف نداشتند عنوان کردند برای تفریح و شادی دست به این کار زده اند.

در ادامه رسیدگی به این پرونده، شاکی به همراه پدر متهمین که به کلانتری رفته و اعلام می‌کند که در ازای دریافت موتورش که ۱۵ میلیون تومان خسارت خورده با دریافت ۱۰ میلیون تومان اعلام گذشت خواهد کرد، اما ماموران عملیات کلانتری که به این ماجرا مشکوک بودند تصمیم به فراخوان شکاتی گرفتند که با همین شیوه هدف سرقت در شرق تهران قرار گرفته بودند.

رئیس کلانتری مشیریه ادامه داد: از شکات، ۱۰ تن در رودررویی اولیه با متهمان آن‌ها را شناسایی کردند و برای مثال یکی از شکایت که پیک موتوری بود مدعی شد متهمان از او موتورش به همراه یک ساعت مارک دار، گوشی و یک و نیم میلیون تومان پول به سرقت برده اند.

وی افزود: با مشخص شدن این موضوعات در پرونده، متهم سوم که دوست برادران دوقلو با سن ۱۸ سال بود نیز بازداشت شد و پرونده با توجه به سرقت‌های مسلحانه متهمان و باندی بودن نوع سرقت هایشان، به دادسرای ناحیه ۳۴ تهران ارجاع شد؛ بنابراین گزارش، تلاش‌های پلیسی برای بازداشت دو متهم متواری پرونده نیز در جریان است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}