انجمن همسران دیپلمات‌های وزارت امور خارجه که در حال حاضر ریاست آن بر عهده مریم ایمانیه، همسر محمد جواد ظریف است، به فعالیت‌های مختلفی میپردازد که یک عضو این انجمن به ارائه توضیحاتی در مورد اهداف تشکیل این انجمن و فعالیت‌های آن پرداخت.
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۷
۰

وحیده معصومی با اشاره به اینکه این انجمن بیش از دو دهه پیش و در زمان وزارت آقای ولایتی تشکیل شد، اظهار کرد: در آن مقطع به این نتیجه رسیدیم که نیاز است که همسران سفرا پیش از اعزام به خارج از کشور در معیت همسران‌شان، آموزش‌هایی را ببینند که با قدرت و با اعتماد به نفس بیشتری بتوانند در نقش همسر سفرا انجام وظیفه کنند و با حقوق و مسئولیت‌های خود، بیشتر آشنا شوند.

شُغل همسر ظریف

وی با بیان اینکه در ابتدا در این انجمن فقط همسران سفرای ایران در خارج از کشور حضور داشتند ولی اکنون دامنه عضویت آن گسترش پیدا کرده است و همسران دیپلمات‌های وزارت امور خارجه نیز در این انجمن حضور دارند، گفت‌: هدف عمده این انجمن توانمندسازی و آگاه کردن همسران دیپلمات‌ها است و در همین چارچوب این انجمن در قالب چهار کمیته فرهنگی، آموزشی، عام‌المنفعه و ارتباطات فعالیت می‌کند.

معصومی که همسر ابراهیم رحیم پور، معاون پیشین وزیر امور خارجه است با بیان اینکه در این انجمن برنامه‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف برای همسران سفرا و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه برگزار می‌شود، ادامه داد: این انجمن به مناسبت‌های خاص نیز برنامه‌هایی را برگزار می‌کند و یا بازدیدهایی را برای همسران دیپلمات‌ها هماهنگ می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های انجمن ارتباط با همسران سفرای خارجی مقیم ایران است، خاطر نشان کرد: از این افراد دعوت می‌کنیم که در کلاس‌های ما از جمله کلاس‌های هنری که انجمن برگزار می‌کند شرکت کنند، درواقع تلاش انجمن بر این است که این افراد از طریق ما با فرهنگ ایران آشنا شوند.

معصومی همچنین با اشاره به برگزاری بازارچه خیریه دیپلماتیک که از سوی انجمن همسران دیپلمات‌های وزارت امور خارجه در تاریخ چهارم و پنجم بهمن ماه در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شده بود، اظهار کرد: این سیزدهمین دوره بازارچه خیریه دیپلماتیک است که از سوی این انجمن برگزار می‌شود؛ در سال جاری این انجمن دو بازارچه خیریه دیپلماتیک برگزار کرده که بازارچه اول در مهر ماه برگزار شد و بازارچه دوم نیز در بهمن ماه به مناسبت دهه فجر برگزار شده است.

وی با بیان اینکه عوائد حاصل از برگزاری این بازارچه‌های خیریه به افراد نیازمند اختصاص داده می‌شود، گفت‌: عموماً در این بازارچه‌ها، همسران دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران نیز مشارکت می‌کنند و در این دوره نیز شاهد مشارکت کشورهای مختلف در جریان برگزاری این بازارچه خیریه هستیم.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر ریاست انجمن همسران دیپلمات‌های وزارت امور خارجه، بر عهده مریم ایمانیه، همسر محمد جواد ظریف است.

۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۷
انجمن همسران دیپلمات‌های وزارت امور خارجه که در حال حاضر ریاست آن بر عهده مریم ایمانیه، همسر محمد جواد ظریف است، به فعالیت‌های مختلفی میپردازد که یک عضو این انجمن به ارائه توضیحاتی در مورد اهداف تشکیل این انجمن و فعالیت‌های آن پرداخت.

وحیده معصومی با اشاره به اینکه این انجمن بیش از دو دهه پیش و در زمان وزارت آقای ولایتی تشکیل شد، اظهار کرد: در آن مقطع به این نتیجه رسیدیم که نیاز است که همسران سفرا پیش از اعزام به خارج از کشور در معیت همسران‌شان، آموزش‌هایی را ببینند که با قدرت و با اعتماد به نفس بیشتری بتوانند در نقش همسر سفرا انجام وظیفه کنند و با حقوق و مسئولیت‌های خود، بیشتر آشنا شوند.

شُغل همسر ظریف

وی با بیان اینکه در ابتدا در این انجمن فقط همسران سفرای ایران در خارج از کشور حضور داشتند ولی اکنون دامنه عضویت آن گسترش پیدا کرده است و همسران دیپلمات‌های وزارت امور خارجه نیز در این انجمن حضور دارند، گفت‌: هدف عمده این انجمن توانمندسازی و آگاه کردن همسران دیپلمات‌ها است و در همین چارچوب این انجمن در قالب چهار کمیته فرهنگی، آموزشی، عام‌المنفعه و ارتباطات فعالیت می‌کند.

معصومی که همسر ابراهیم رحیم پور، معاون پیشین وزیر امور خارجه است با بیان اینکه در این انجمن برنامه‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف برای همسران سفرا و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه برگزار می‌شود، ادامه داد: این انجمن به مناسبت‌های خاص نیز برنامه‌هایی را برگزار می‌کند و یا بازدیدهایی را برای همسران دیپلمات‌ها هماهنگ می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های انجمن ارتباط با همسران سفرای خارجی مقیم ایران است، خاطر نشان کرد: از این افراد دعوت می‌کنیم که در کلاس‌های ما از جمله کلاس‌های هنری که انجمن برگزار می‌کند شرکت کنند، درواقع تلاش انجمن بر این است که این افراد از طریق ما با فرهنگ ایران آشنا شوند.

معصومی همچنین با اشاره به برگزاری بازارچه خیریه دیپلماتیک که از سوی انجمن همسران دیپلمات‌های وزارت امور خارجه در تاریخ چهارم و پنجم بهمن ماه در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شده بود، اظهار کرد: این سیزدهمین دوره بازارچه خیریه دیپلماتیک است که از سوی این انجمن برگزار می‌شود؛ در سال جاری این انجمن دو بازارچه خیریه دیپلماتیک برگزار کرده که بازارچه اول در مهر ماه برگزار شد و بازارچه دوم نیز در بهمن ماه به مناسبت دهه فجر برگزار شده است.

وی با بیان اینکه عوائد حاصل از برگزاری این بازارچه‌های خیریه به افراد نیازمند اختصاص داده می‌شود، گفت‌: عموماً در این بازارچه‌ها، همسران دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران نیز مشارکت می‌کنند و در این دوره نیز شاهد مشارکت کشورهای مختلف در جریان برگزاری این بازارچه خیریه هستیم.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر ریاست انجمن همسران دیپلمات‌های وزارت امور خارجه، بر عهده مریم ایمانیه، همسر محمد جواد ظریف است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}