در یازدهمین تجمع معترضان به نظام سرمایه‌داری در فرانسه، نیرو‌های امنیتی از گاز اشک آور استفاده کردند.
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۵
۰

خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد در یازدهمین تجمع معترضان به نظام سرمایه‌داری در فرانسه، نیرو‌های امنیتی از گاز اشک آور و ماشین‌های آب پاش استفاده کردند.

تظاهرکنندگان در میدان باستیل پاریس موانعی را که نیرو‌های امنیتی قرار داده بودند به آتش کشیدند.

وزارت کشور فرانسه روز شنبه اعلام کرد در ساعت ۱۴ به وقت محلی ۲۲ هزار تظاهرکننده در فرانسه تجمع کرده اند که ۲۵۰۰ نفر آن‌ها در پاریس هستند.

در همین حال ده‌ها نفر در درگیری شدید پلیس ضد شورش فرانسه با مردم معترض در میدان باستی پاریس (نماد انقلاب فرانسه) زخمی شدند.

در یازدهمین تجمع معترضان به نظام سرمایه‌داری در فرانسه، نیرو‌های امنیتی از گاز اشک آور استفاده کردند.

خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد در یازدهمین تجمع معترضان به نظام سرمایه‌داری در فرانسه، نیرو‌های امنیتی از گاز اشک آور و ماشین‌های آب پاش استفاده کردند.

تظاهرکنندگان در میدان باستیل پاریس موانعی را که نیرو‌های امنیتی قرار داده بودند به آتش کشیدند.

وزارت کشور فرانسه روز شنبه اعلام کرد در ساعت ۱۴ به وقت محلی ۲۲ هزار تظاهرکننده در فرانسه تجمع کرده اند که ۲۵۰۰ نفر آن‌ها در پاریس هستند.

در همین حال ده‌ها نفر در درگیری شدید پلیس ضد شورش فرانسه با مردم معترض در میدان باستی پاریس (نماد انقلاب فرانسه) زخمی شدند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}