مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید بر این‌که طی دو ماه اخیر ذخایر برفی سدهای استان تهران از وضعیت خطرناک خارج شده است، گفت: بارندگی‌های مناسب چند ماه اخیر صرف جبران کسری ۲۵۰ میلیون مترمکعبی سدهای تهران در سال آبی گذشته شده است.
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۷
۰
محمدرضا بختیاری با اشاره به این‌که میزان بارندگی‌های استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به حدود ۱۸۰ میلیمتر رسیده است، گفت: این میزان بارش نسبت به میانگین ۴۰ سال گذشته استان، بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. متوسط میانگین نزولات جوی تهران حدود ۱۱۰ میلی‌متر است که تاکنون بیش از ۱۸۰ میلیمتر بارندگی در استان به ثبت رسیده است.

وی یادآور شد: استان تهران سال آبی قبل شرایط بسیار سختی را به لحاظ بارش‌ها و میزان ذخیره برف تجربه کرده بود که همین عامل باعث شده است با وجود بارندگی‌های مناسبی که طی چهار ماه اخیر داشته‌ایم، ولی همچنان ذخایر سد‌های پنجگانه استان تهران حدود ۲۵ میلیون مترمکعب کمتر از مدت مشابه سال گذشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران ادامه داد: سال گذشته در همین بازه زمانی، ذخایر سد‌های استان به حدود ۵۷۵ میلیون مترمکعب رسیده بود که این رقم هم اکنون به ۵۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است. ذخایر‌های سد‌های پنجگانه تهران نسبت به متوسط درازمدت نیز حدود ۸۰ میلیون مترمکعب کمتر است و هم‌چنان از حجم ۶۳۰ میلیون مترمکعبی درازمدت خود فاصله دارد.

بختیاری با اشاره به کاهش ۹۰ درصدی ذخیره برف استان تهران در سال آبی گذشته، گفت: سد‌های تهران رژیم برفی دارند و هرچه بارش و ذخیره برف مناسبی در تهران داشته باشیم، طبیعتاً ذخایر سد‌های نیز وضعیت مناسب‌تری خواهد داشت؛ ولی با توجه به این‌که سال آبی گذشته ذخیره برفی تهران به صفر رسیده بود، همین عامل باعث شده بود تا ما از ذخایر استراتژیک سد‌های خود بیش‌تر از میزان نرمال استفاده کنیم که بتوانیم آب شرب مورد نیاز مردم تهران را تأمین کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تاکید کرد: در سال آبی ۹۵، ارتفاع برف در سد لار به حدود شش متر رسیده بود که این رقم در اسفندماه سال گذشته تنها ۶۵ سانتی متر بوده است.

وی با اشاره به کاهش ۲۵۰ میلیون مترمکعبی ذخایر سد‌های تهران در شروع سال آبی جاری، گفت: خوشبختانه بارندگی‌های چهار ماه اخیر باعث شده تا حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از این میزان کسری جبران شود، ولی فشار زیاد به ذخایر سد‌ها در سال آبی گذشته موجب شده تا ذخیره ما همچنان نسبت به سال گذشته و مدت متوسط بلندمدت کمتر باشد.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، بختیاری که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، یادآور شد: سال آبی گذشته استان تهران یکی از کم بارش‌ترین سال‌های آبی چهار دهه اخیر خود را تجربه کرده بود که این امر به همراه افزایش بی‌سابقه گرمای هوا در تابستان امسال و مواجه استان با قطعی برق باعث شده بود که تهران تابستان بسیار سختی را سپری کند و میزان برداشت از سد‌ها به شکل چشمگیری افزایش کند. به همین دلیل با وجود بارندگی‌های مناسب سال آبی جاری همچنان وضعیت مناسبی نداریم و ذخایر سد‌های تهران در شرایط ایده‌آل به سر نمی‌برد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید بر این‌که طی دو ماه اخیر ذخایر برفی سد‌های استان تهران از وضعیت خطرناک خارج شده است، گفت: در حال حاضر سد‌های لار و امیرکبیر، رژیم برفی مناسبی دارند که اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، امیدواریم ذخایر تمامی سد‌ها به حالت نرمال و بالاتر از نرمال برسد و با همکاری مردم بتوانیم تابستان سال آینده را بدون مشکل سپری کنیم. منتها بارندگی‌های مناسب چند ماه اخیر صرف جبران تراز منفی ذخایر سد‌های تهران در سال گذشته شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید بر این‌که طی دو ماه اخیر ذخایر برفی سدهای استان تهران از وضعیت خطرناک خارج شده است، گفت: بارندگی‌های مناسب چند ماه اخیر صرف جبران کسری ۲۵۰ میلیون مترمکعبی سدهای تهران در سال آبی گذشته شده است.
محمدرضا بختیاری با اشاره به این‌که میزان بارندگی‌های استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به حدود ۱۸۰ میلیمتر رسیده است، گفت: این میزان بارش نسبت به میانگین ۴۰ سال گذشته استان، بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. متوسط میانگین نزولات جوی تهران حدود ۱۱۰ میلی‌متر است که تاکنون بیش از ۱۸۰ میلیمتر بارندگی در استان به ثبت رسیده است.

وی یادآور شد: استان تهران سال آبی قبل شرایط بسیار سختی را به لحاظ بارش‌ها و میزان ذخیره برف تجربه کرده بود که همین عامل باعث شده است با وجود بارندگی‌های مناسبی که طی چهار ماه اخیر داشته‌ایم، ولی همچنان ذخایر سد‌های پنجگانه استان تهران حدود ۲۵ میلیون مترمکعب کمتر از مدت مشابه سال گذشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران ادامه داد: سال گذشته در همین بازه زمانی، ذخایر سد‌های استان به حدود ۵۷۵ میلیون مترمکعب رسیده بود که این رقم هم اکنون به ۵۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است. ذخایر‌های سد‌های پنجگانه تهران نسبت به متوسط درازمدت نیز حدود ۸۰ میلیون مترمکعب کمتر است و هم‌چنان از حجم ۶۳۰ میلیون مترمکعبی درازمدت خود فاصله دارد.

بختیاری با اشاره به کاهش ۹۰ درصدی ذخیره برف استان تهران در سال آبی گذشته، گفت: سد‌های تهران رژیم برفی دارند و هرچه بارش و ذخیره برف مناسبی در تهران داشته باشیم، طبیعتاً ذخایر سد‌های نیز وضعیت مناسب‌تری خواهد داشت؛ ولی با توجه به این‌که سال آبی گذشته ذخیره برفی تهران به صفر رسیده بود، همین عامل باعث شده بود تا ما از ذخایر استراتژیک سد‌های خود بیش‌تر از میزان نرمال استفاده کنیم که بتوانیم آب شرب مورد نیاز مردم تهران را تأمین کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تاکید کرد: در سال آبی ۹۵، ارتفاع برف در سد لار به حدود شش متر رسیده بود که این رقم در اسفندماه سال گذشته تنها ۶۵ سانتی متر بوده است.

وی با اشاره به کاهش ۲۵۰ میلیون مترمکعبی ذخایر سد‌های تهران در شروع سال آبی جاری، گفت: خوشبختانه بارندگی‌های چهار ماه اخیر باعث شده تا حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از این میزان کسری جبران شود، ولی فشار زیاد به ذخایر سد‌ها در سال آبی گذشته موجب شده تا ذخیره ما همچنان نسبت به سال گذشته و مدت متوسط بلندمدت کمتر باشد.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، بختیاری که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، یادآور شد: سال آبی گذشته استان تهران یکی از کم بارش‌ترین سال‌های آبی چهار دهه اخیر خود را تجربه کرده بود که این امر به همراه افزایش بی‌سابقه گرمای هوا در تابستان امسال و مواجه استان با قطعی برق باعث شده بود که تهران تابستان بسیار سختی را سپری کند و میزان برداشت از سد‌ها به شکل چشمگیری افزایش کند. به همین دلیل با وجود بارندگی‌های مناسب سال آبی جاری همچنان وضعیت مناسبی نداریم و ذخایر سد‌های تهران در شرایط ایده‌آل به سر نمی‌برد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید بر این‌که طی دو ماه اخیر ذخایر برفی سد‌های استان تهران از وضعیت خطرناک خارج شده است، گفت: در حال حاضر سد‌های لار و امیرکبیر، رژیم برفی مناسبی دارند که اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، امیدواریم ذخایر تمامی سد‌ها به حالت نرمال و بالاتر از نرمال برسد و با همکاری مردم بتوانیم تابستان سال آینده را بدون مشکل سپری کنیم. منتها بارندگی‌های مناسب چند ماه اخیر صرف جبران تراز منفی ذخایر سد‌های تهران در سال گذشته شده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید