دانشمندان اخیراً با ترکیب چند تصویر که توسط تلسکوپ فضایی هابل ثبت شده بود موفق به ایجاد یک تصویر باشکوه از کهکشان شدند.
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۳
۰
ستاره‌شناسان از یک تکنیک جدید برای نشان دادن نور گمشده در اطراف بزرگترین کهکشان‌ها در "تصاویر زمینه فراژرف هابل" (Hubble Ultra-Deep Field images) استفاده کردند.

زمینه فراژرف هابل به عکسی می‌گویند که از قسمت کوچکی از فضا در صورت فلکی کوره توسط تلسکوپ هابل ثبت شده است.

محققان توانستند چندین تصویر هابل را پردازش کنند تا تصویر جدیدی از جهان را به نمایش بگذارند.

محققان "مؤسسه فیزیک نجومی جزایر قناری" (Instituto de Astrofísica de Canarias) سه سال از وقت خود را صرف تولید این تصویر کرده‌اند.

با باز پردازش این تصویر و ترکیب چندین تصویر، محققان توانستند مقدار زیادی از نور را از مناطق بیرونی بزرگترین کهکشان‌ها در تصویر باز تولید کنند.

پژوهشگران گفتند بازیابی این نور که در این مناطق بیرونی توسط ستاره‌ها منتشر شده بودند، به معنی بازیابی نور از یک کهکشان کامل بود.

برای برخی از کهکشان‌ها این نور گمشده نشان دهنده این است که آن‌ها اکنون تقریباً دو برابر بزرگ‌تر از اندازه پیشین خود هستند.

"دوربین دامنه وسیع ۳ هابل" (WFC۳) که داده‌ها توسط آن‌ها ثبت شد توسط فضانوردان در ماه مه ۲۰۰۹ نصب شد.

این کار یک چالش بزرگ برای محققان بود، زیرا ابزار کامل (تلسکوپ+دوربین) بر روی زمین آزمایش نشده بود، که این کار کالیبراسیون را دشوار می‌ساخت.

واسنجی یا کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند. هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی مؤثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامتر‌های مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آن‌ها بر کیفیت فرایند تأثیرگذار می‌باشد. برای غلبه بر مشکلات و با هدف بهبود کالیبراسیون تلسکوپ در مدار، آن‌ها چندین هزار تصویر از مناطق مختلف در آسمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
دانشمندان اخیراً با ترکیب چند تصویر که توسط تلسکوپ فضایی هابل ثبت شده بود موفق به ایجاد یک تصویر باشکوه از کهکشان شدند.
ستاره‌شناسان از یک تکنیک جدید برای نشان دادن نور گمشده در اطراف بزرگترین کهکشان‌ها در "تصاویر زمینه فراژرف هابل" (Hubble Ultra-Deep Field images) استفاده کردند.

زمینه فراژرف هابل به عکسی می‌گویند که از قسمت کوچکی از فضا در صورت فلکی کوره توسط تلسکوپ هابل ثبت شده است.

محققان توانستند چندین تصویر هابل را پردازش کنند تا تصویر جدیدی از جهان را به نمایش بگذارند.

محققان "مؤسسه فیزیک نجومی جزایر قناری" (Instituto de Astrofísica de Canarias) سه سال از وقت خود را صرف تولید این تصویر کرده‌اند.

با باز پردازش این تصویر و ترکیب چندین تصویر، محققان توانستند مقدار زیادی از نور را از مناطق بیرونی بزرگترین کهکشان‌ها در تصویر باز تولید کنند.

پژوهشگران گفتند بازیابی این نور که در این مناطق بیرونی توسط ستاره‌ها منتشر شده بودند، به معنی بازیابی نور از یک کهکشان کامل بود.

برای برخی از کهکشان‌ها این نور گمشده نشان دهنده این است که آن‌ها اکنون تقریباً دو برابر بزرگ‌تر از اندازه پیشین خود هستند.

"دوربین دامنه وسیع ۳ هابل" (WFC۳) که داده‌ها توسط آن‌ها ثبت شد توسط فضانوردان در ماه مه ۲۰۰۹ نصب شد.

این کار یک چالش بزرگ برای محققان بود، زیرا ابزار کامل (تلسکوپ+دوربین) بر روی زمین آزمایش نشده بود، که این کار کالیبراسیون را دشوار می‌ساخت.

واسنجی یا کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند. هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی مؤثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامتر‌های مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آن‌ها بر کیفیت فرایند تأثیرگذار می‌باشد. برای غلبه بر مشکلات و با هدف بهبود کالیبراسیون تلسکوپ در مدار، آن‌ها چندین هزار تصویر از مناطق مختلف در آسمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}