سخنگوی حزب کارگزاران گفت: آقای روحانی فقط یک فرصت در اختیار داشت که از آن فرصت استفاده کرد و برجام را محقق کرد. به نظر من ایشان فرصت جدیدی نخواهد داشت.
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۷
۰
حسین مرعشی که مهمان کافه خبر خبرآنلاین بود، درباره‌ی احتمال پایان‌یافتن جنگ اقتصادی در دولت حسن روحانی مباحثی را مطرح کرد.

این بخش از مصاحبه‌ی او را در ادامه بخوانید:

آقای روحانی در مراسم آقای هاشمی یک جمله‌ای را مطرح کرد که شاید کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شد. او گفت: «استراتژیک‌ترین کار‌های دنیا آغاز جنگ نیست، نحوه پایان جنگ است. هنر این نیست که در جنگ اقتصادی چه کار کنیم، هنر این است که جنگ اقتصادی و جنگ سیاسی را چگونه به پایان برسانیم». مفهوم این سخن به نظر شما چیست؟

آرزوست! آرزوی خوبی است.

یعنی آقای روحانی می‌خواهد هاشمی ثانی شود یعنی همان طور که هاشمی جنگ تحمیلی را پایان داد، او جنگ اقتصادی را پایان دهد؟

آرزوی خوبی است، ولی آقای روحانی اقدام خاصی در این بخش نمی‌تواند بکند.

یعنی دولت این امکان را ندارد یا اجماع داخل کشور اینگونه نیست؟

آقای روحانی فقط یک فرصت در اختیار داشت که از آن فرصت استفاده کرد و برجام را محقق کرد. به نظر من ایشان فرصت جدیدی نخواهد داشت.
سخنگوی حزب کارگزاران گفت: آقای روحانی فقط یک فرصت در اختیار داشت که از آن فرصت استفاده کرد و برجام را محقق کرد. به نظر من ایشان فرصت جدیدی نخواهد داشت.
حسین مرعشی که مهمان کافه خبر خبرآنلاین بود، درباره‌ی احتمال پایان‌یافتن جنگ اقتصادی در دولت حسن روحانی مباحثی را مطرح کرد.

این بخش از مصاحبه‌ی او را در ادامه بخوانید:

آقای روحانی در مراسم آقای هاشمی یک جمله‌ای را مطرح کرد که شاید کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شد. او گفت: «استراتژیک‌ترین کار‌های دنیا آغاز جنگ نیست، نحوه پایان جنگ است. هنر این نیست که در جنگ اقتصادی چه کار کنیم، هنر این است که جنگ اقتصادی و جنگ سیاسی را چگونه به پایان برسانیم». مفهوم این سخن به نظر شما چیست؟

آرزوست! آرزوی خوبی است.

یعنی آقای روحانی می‌خواهد هاشمی ثانی شود یعنی همان طور که هاشمی جنگ تحمیلی را پایان داد، او جنگ اقتصادی را پایان دهد؟

آرزوی خوبی است، ولی آقای روحانی اقدام خاصی در این بخش نمی‌تواند بکند.

یعنی دولت این امکان را ندارد یا اجماع داخل کشور اینگونه نیست؟

آقای روحانی فقط یک فرصت در اختیار داشت که از آن فرصت استفاده کرد و برجام را محقق کرد. به نظر من ایشان فرصت جدیدی نخواهد داشت.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید