محمد جواد مرادیان رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس گفت: استنشاق با گاز منواکسیدکربن ۱۵ نفر را راهی بیمارستان کرد.
۰۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۲
۰

محمد جواد مرادیان گفت: امروز ۵ بهمن ماه ۹۷ با استنشاق گاز منواکسیدکربن، ۱۵ نفر به بیمارستان اعزام شدند.

وی اظهار کرد: در حادثه اول، پس از اعلام گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن در روستای رونیز علیا استهبان، عوامل اورژانس به محل اعزام شدند.

محمد جواد مرادیان تصریح کرد: در این خصوص شدت گاز گرفتگی ۴ نفر از اهالی این روستا را روانه بیمارستان استهبان کرد.

وی بیان کرد: در حادثه‌ای دیگر ۵ نفر از اهالی روستای رودبال محور شیراز- سپیدان به علت تنفس گاز مونواکسید کربن به بیمارستان سپیدان منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس با اشاره به حادثه‌ای دیگر در روستای برشته سپیدان افزود: اعضای ۶ نفره یک خانواده دچار گاز گرفتگی شدند.

محمد جواد مرادیان اضافه کرد: کارشناسان این مرکز مسمومان این حادثه را در همان محل مداوا کردند.

وی با بیان اینکه وضعیت عمومی این مصدومان رو به بهبودی است، ادامه داد: علت حادثه رعایت نکردن نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس تصریح کرد: با خفظ نکات ایمنی در نصب و استفاده از وسایل گرمایشی مناسب، حافظ جان خود و دیگر اعضای خانواده باشیم.

محمد جواد مرادیان رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس گفت: استنشاق با گاز منواکسیدکربن ۱۵ نفر را راهی بیمارستان کرد.

محمد جواد مرادیان گفت: امروز ۵ بهمن ماه ۹۷ با استنشاق گاز منواکسیدکربن، ۱۵ نفر به بیمارستان اعزام شدند.

وی اظهار کرد: در حادثه اول، پس از اعلام گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن در روستای رونیز علیا استهبان، عوامل اورژانس به محل اعزام شدند.

محمد جواد مرادیان تصریح کرد: در این خصوص شدت گاز گرفتگی ۴ نفر از اهالی این روستا را روانه بیمارستان استهبان کرد.

وی بیان کرد: در حادثه‌ای دیگر ۵ نفر از اهالی روستای رودبال محور شیراز- سپیدان به علت تنفس گاز مونواکسید کربن به بیمارستان سپیدان منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس با اشاره به حادثه‌ای دیگر در روستای برشته سپیدان افزود: اعضای ۶ نفره یک خانواده دچار گاز گرفتگی شدند.

محمد جواد مرادیان اضافه کرد: کارشناسان این مرکز مسمومان این حادثه را در همان محل مداوا کردند.

وی با بیان اینکه وضعیت عمومی این مصدومان رو به بهبودی است، ادامه داد: علت حادثه رعایت نکردن نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس تصریح کرد: با خفظ نکات ایمنی در نصب و استفاده از وسایل گرمایشی مناسب، حافظ جان خود و دیگر اعضای خانواده باشیم.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}