تیم تهران قهرمان مسابقات وزنه برداری ایران شد.
۰۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۱
۰

مسابقات وزنه برداری قهرمانی ایران در امیدیه برگزار و در نهایت قهرمان ۱۰ وزن مشخص شد. در پایان مسابقات تیم تهران عنوان قهرمانی به دست آورد. در دسته فوق سنگین هم محسن دادرس عنوان نخست را به دست آورد.

نتایج به شرح زیر است:

دسته ۵۵ کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- محمد جواد صبح مفرح (فارس): ۹۳ کیلوگرم
۲- مقداد مقدم پناه (همدان): ۹۰ کیلوگرم
۳- علیرضا منصوری (خوزستان): ۸۷ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- علیرضا منصوری (خوزستان): ۱۱۴ کیلوگرم
۲- محمد جواد صبح مفرح (فارس): ۱۱۰ کیلوگرم
۳- مقداد مقدم پناه (همدان): ۱۱۰ کیلوگرم

مجموع:
۱- محمد جواد صبح مفرح (فارس): ۲۰۳ کیلوگرم
۲- علیرضا منصوری (خوزستان): ۲۰۱ کیلوگرم
۳- مقداد مقدم پناه (همدان):۲۰۰ کیلوگرم

دسته ۶۱ کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- یعقوب پشوتنی (بوشهر): ۱۱۶ کیلوگرم
۲- حافظ قشقایی (کرمانشاه): ۱۱۱ کیلوگرم
۳- عرفان مرادی (آذربایجان شرقی): ۱۰۲ کیلوگرم
۴- عرفان آقایی (آذربایجان شرقی): ۱۰۱ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- یعقوب پشوتنی (بوشهر): ۱۴۷ کیلوگرم
۲- حافظ قشقایی (کرمانشاه):۱۴۶ کیلوگرم
۳- عرفان آقایی (آذربایجان شرقی): ۱۲۷ کیلوگرم

مجموع:
۱- یعقوب پشوتنی (بوشهر): ۲۶۳ کیلوگرم
۲- حافظ قشقایی (کرمانشاه): ۲۵۷ کیلوگرم
۳- عرفان آقایی (آذربایجان شرقی): ۲۲۸ کیلوگرم
۴- عرفان مرادی (آذربایجان شرقی): ۲۱۸ کیلوگرم

دسته ۶۷ کیلوگرم:

حرکت یکضرب:
۱- مرتضی شاهقلیان (چهارمحال و بختیاری): ۱۲۹ کیلوگرم
۲- مجید عسگری (هرمزگان): ۱۲۸ کیلوگرم
۳- مهران قاسم زاده (هرمزگان): ۱۲۱ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- مجید عسگری (هرمزگان): ۱۶۰کیلوگرم
۲- مرتضی شاهقلیان (چهارمحال و بختیاری): ۱۴۶ کیلوگرم
۳- مهران قاسم زاده (هرمزگان): ۱۴۵ کیلوگرم
مجموع:
۱- مجید عسگری (هرمزگان): ۲۸۸کیلوگرم
۲- مرتضی شاهقلیان (چهارمحال و بختیاری): ۲۷۵ کیلوگرم
۳- مهران قاسم زاده (هرمزگان): ۲۶۶ کیلوگرم

 

دسته ۷۳ کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- رضا قاسمی (اصفهان): ۱۳۲ کیلوگرم
۲- سام مقتدر (تهران): ۱۲۹ کیلوگرم
۳- علیرضا طاهریان (چهارمحال و بختیاری): ۱۲۷کیلوگرم
۴- اسحاق ذعاب (بوشهر): ۱۲۶ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- رضا قاسمی (اصفهان): ۱۷۱ کیلوگرم
۲- سام مقتدر (تهران): ۱۶۰ کیلوگرم
۳- اسحاق ذعاب (بوشهر): ۱۵۸کیلوگرم

مجموع:
۱- رضا قاسمی (اصفهان): ۳۰۳ کیلوگرم
۲- سام مقتدر (تهران): ۲۸۹ کیلوگرم
۳- اسحاق ذعاب (بوشهر): ۲۸۴کیلوگرم

 

دسته ۸۱ کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- محمد هادی پورحسینی (لرستان): ۱۴۸ کیلوگرم
۲- میرمصطفی جوادی (تهران): ۱۴۷ کیلوگرم
۳- ابوالفضل خورده بین (بوشهر): ۱۴۶کیلوگرم
۴- علی مکوندی (خوزستان): ۱۴۴کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- میرمصطفی جوادی (تهران): ۱۸۷ کیلوگرم
۲- علی مکوندی (خوزستان): ۱۸۶کیلوگرم
۳- رضوان رحیم نیا (گیلان): ۱۷۴کیلوگرم

مجموع:
۱- میرمصطفی جوادی (تهران): ۳۳۴ کیلوگرم
۲- علی مکوندی (خوزستان): ۳۳۲ کیلوگرم
۳- محمد هادی پورحسینی (لرستان): ۳۱۸ کیلوگرم

 

دسته ۸۹ کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- ابراهیم بهرامی (خوزستان): ۱۵۵ کیلوگرم
۲- مسعود چترایی (اصفهان): ۱۵۴ کیلوگرم
۳- علی میری (آذربایجان غربی): ۱۵۲کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- علی میری (آذربایجان غربی): ۱۹۵کیلوگرم
۲- آرمین عباسی (اردبیل): ۱۸۳ کیلوگرم
۳- مسعود چترایی (اصفهان): ۱۸۲ کیلوگرم
۴- ابراهیم بهرامی (خوزستان): ۱۷۳ کیلوگرم

مجموع:
۱- علی میری (آذربایجان غربی): ۳۴۷کیلوگرم
۲- مسعود چترایی (اصفهان): ۳۳۶ کیلوگرم
۳- ابراهیم بهرامی (خوزستان): ۳۲۸ کیلوگرم
۴- آرمین عباسی (اردبیل): ۳۲۵کیلوگرم

 

دسته ۹۶کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- رضا داهدار (خوزستان): ۱۶۱کیلوگرم
۲- افشین طاهری (خوزستان): ۱۵۹ کیلوگرم
۳- سعید میرحسینی (تهران): ۱۵۸ کیلوگرم

 

حرکت دوضرب:
۱- علی شریعتی (تهران): ۲۰۳ کیلوگرم
۲- رضا داهدار (خوزستان): ۱۹۸کیلوگرم
۳- حمید زاده زارع (اصفهان): ۱۸۸ کیلوگرم

 

مجموع:
۱- علی شریعتی (تهران): ۳۶۰ کیلوگرم
۲- رضا داهدار (خوزستان): ۳۵۹کیلوگرم
۳- افشین طاهری (خوزستان): ۳۴۲ کیلوگرم

 

دسته ۹۶کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- مهدی جعفرزاده (تهران): ۱۶۸ کیلوگرم
۲- میلاد اورنگی (فارس):۱۶۴کیلوگرم
۳- علیرضا دهقان (خوزستان): ۱۶۳ کیلوگرم
۴- امین بوکان (آذربایجان شرقی):۱۶۱ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- میلاد اورنگی (فارس): ۲۰۶ کیلوگرم
۲- یاسین باقری (خوزستان): ۲۰۱ کیلوگرم
۳- مهدی تیرنا (بوشهر): ۲۰۰ کیلوگرم (نفر اول گروه B)
۴- مهدی جعفرزاده (تهران): ۲۰۰ کیلوگرم
۵- علیرضا دهقان (خوزستان): ۱۹۷ کیلوگرم

مجموع:
۱- میلاد اورنگی (فارس): ۳۷۰ کیلوگرم
۲- مهدی جعفرزاده (تهران): ۳۶۸ کیلوگرم
۳- یاسین باقری (خوزستان): ۳۶۱ کیلوگرم

دسته ۱۰۹کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- علیرضا نایب پاشایی (تهران): ۱۷۲ کیلوگرم
۲- سعید سیار (تهران):۱۶۷کیلوگرم
۳- علی ابی پور (قم): ۱۶۳کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- علیرضا نایب پاشایی (تهران): ۲۰۵ کیلوگرم
۲- علی ابی پور (قم): ۲۰۲ کیلوگرم
۳- سعید سیار (تهران):۱۹۶کیلوگرم

مجموع:
۱- علیرضا نایب پاشایی (تهران): ۳۷۷کیلوگرم
۲- علی ابی پور (قم): ۳۶۵ کیلوگرم
۳- سعید سیار (تهران):۳۶۳ کیلوگرم

 

دسته ۱۰۹+کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- محسن دادرس (اردبیل): ۱۸۵ کیلوگرم
۲- رسول نادری (اصفهان):۱۸۱کیلوگرم
۳- رضا روحی (اردبیل): ۱۷۴کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- محسن دادرس (اردبیل): ۲۱۵ کیلوگرم
۲- فردین نادری (هرمزگان):۲۰۵ کیلوگرم
۳- رسول نادری (اصفهان): ۲۰۵کیلوگرم

مجموع:
۱- محسن دادرس (اردبیل): ۴۰۰ کیلوگرم
۲- رسول نادری (اصفهان):۳۸۶کیلوگرم
۳- فردین نادری (هرمزگان): ۳۷۶کیلوگرم

رده بندی ۱۰ تیم تیم مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور به شرح زیر است:

۱- تهران: ۶۹۲ امتیاز با ۱۰ وزنه بردار
۲- خوزستان: ۶۸۲ امتیاز با ۱۰ وزنه بردار
۳- اصفهان ۶۲۵ امتیاز با ۱۰ وزنه بردار
۴- آذربایجان شرقی ۵۴۵ امتیاز با ۱۰ وزنه بردار
۵- کرمانشاه ۴۹۳ امتیاز با ۱۰ وزنه بردار
۶- فارس ۴۹۱ امتیاز با ۱۰ وزنه بردار
۷- لرستان ۴۳۴ امتیاز با ۱۰ وزنه بردار
۸- اردبیل ۴۱۸ امتیاز با ۱۰ وزنه بردار
۹- گیلان ۴۰۵ امتیاز با ۸ وزنه بردار
۱۰- بوشهر۳۶۸ امتیاز با ۶وزنه بردار

تیم تهران قهرمان مسابقات وزنه برداری ایران شد.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی ایران در امیدیه برگزار و در نهایت قهرمان ۱۰ وزن مشخص شد. در پایان مسابقات تیم تهران عنوان قهرمانی به دست آورد. در دسته فوق سنگین هم محسن دادرس عنوان نخست را به دست آورد.

نتایج به شرح زیر است:

دسته ۵۵ کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- محمد جواد صبح مفرح (فارس): ۹۳ کیلوگرم
۲- مقداد مقدم پناه (همدان): ۹۰ کیلوگرم
۳- علیرضا منصوری (خوزستان): ۸۷ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- علیرضا منصوری (خوزستان): ۱۱۴ کیلوگرم
۲- محمد جواد صبح مفرح (فارس): ۱۱۰ کیلوگرم
۳- مقداد مقدم پناه (همدان): ۱۱۰ کیلوگرم

مجموع:
۱- محمد جواد صبح مفرح (فارس): ۲۰۳ کیلوگرم
۲- علیرضا منصوری (خوزستان): ۲۰۱ کیلوگرم
۳- مقداد مقدم پناه (همدان):۲۰۰ کیلوگرم

دسته ۶۱ کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- یعقوب پشوتنی (بوشهر): ۱۱۶ کیلوگرم
۲- حافظ قشقایی (کرمانشاه): ۱۱۱ کیلوگرم
۳- عرفان مرادی (آذربایجان شرقی): ۱۰۲ کیلوگرم
۴- عرفان آقایی (آذربایجان شرقی): ۱۰۱ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- یعقوب پشوتنی (بوشهر): ۱۴۷ کیلوگرم
۲- حافظ قشقایی (کرمانشاه):۱۴۶ کیلوگرم
۳- عرفان آقایی (آذربایجان شرقی): ۱۲۷ کیلوگرم

مجموع:
۱- یعقوب پشوتنی (بوشهر): ۲۶۳ کیلوگرم
۲- حافظ قشقایی (کرمانشاه): ۲۵۷ کیلوگرم
۳- عرفان آقایی (آذربایجان شرقی): ۲۲۸ کیلوگرم
۴- عرفان مرادی (آذربایجان شرقی): ۲۱۸ کیلوگرم

دسته ۶۷ کیلوگرم:

حرکت یکضرب:
۱- مرتضی شاهقلیان (چهارمحال و بختیاری): ۱۲۹ کیلوگرم
۲- مجید عسگری (هرمزگان): ۱۲۸ کیلوگرم
۳- مهران قاسم زاده (هرمزگان): ۱۲۱ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- مجید عسگری (هرمزگان): ۱۶۰کیلوگرم
۲- مرتضی شاهقلیان (چهارمحال و بختیاری): ۱۴۶ کیلوگرم
۳- مهران قاسم زاده (هرمزگان): ۱۴۵ کیلوگرم
مجموع:
۱- مجید عسگری (هرمزگان): ۲۸۸کیلوگرم
۲- مرتضی شاهقلیان (چهارمحال و بختیاری): ۲۷۵ کیلوگرم
۳- مهران قاسم زاده (هرمزگان): ۲۶۶ کیلوگرم

 

دسته ۷۳ کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- رضا قاسمی (اصفهان): ۱۳۲ کیلوگرم
۲- سام مقتدر (تهران): ۱۲۹ کیلوگرم
۳- علیرضا طاهریان (چهارمحال و بختیاری): ۱۲۷کیلوگرم
۴- اسحاق ذعاب (بوشهر): ۱۲۶ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- رضا قاسمی (اصفهان): ۱۷۱ کیلوگرم
۲- سام مقتدر (تهران): ۱۶۰ کیلوگرم
۳- اسحاق ذعاب (بوشهر): ۱۵۸کیلوگرم

مجموع:
۱- رضا قاسمی (اصفهان): ۳۰۳ کیلوگرم
۲- سام مقتدر (تهران): ۲۸۹ کیلوگرم
۳- اسحاق ذعاب (بوشهر): ۲۸۴کیلوگرم

 

دسته ۸۱ کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- محمد هادی پورحسینی (لرستان): ۱۴۸ کیلوگرم
۲- میرمصطفی جوادی (تهران): ۱۴۷ کیلوگرم
۳- ابوالفضل خورده بین (بوشهر): ۱۴۶کیلوگرم
۴- علی مکوندی (خوزستان): ۱۴۴کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- میرمصطفی جوادی (تهران): ۱۸۷ کیلوگرم
۲- علی مکوندی (خوزستان): ۱۸۶کیلوگرم
۳- رضوان رحیم نیا (گیلان): ۱۷۴کیلوگرم

مجموع:
۱- میرمصطفی جوادی (تهران): ۳۳۴ کیلوگرم
۲- علی مکوندی (خوزستان): ۳۳۲ کیلوگرم
۳- محمد هادی پورحسینی (لرستان): ۳۱۸ کیلوگرم

 

دسته ۸۹ کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- ابراهیم بهرامی (خوزستان): ۱۵۵ کیلوگرم
۲- مسعود چترایی (اصفهان): ۱۵۴ کیلوگرم
۳- علی میری (آذربایجان غربی): ۱۵۲کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- علی میری (آذربایجان غربی): ۱۹۵کیلوگرم
۲- آرمین عباسی (اردبیل): ۱۸۳ کیلوگرم
۳- مسعود چترایی (اصفهان): ۱۸۲ کیلوگرم
۴- ابراهیم بهرامی (خوزستان): ۱۷۳ کیلوگرم

مجموع:
۱- علی میری (آذربایجان غربی): ۳۴۷کیلوگرم
۲- مسعود چترایی (اصفهان): ۳۳۶ کیلوگرم
۳- ابراهیم بهرامی (خوزستان): ۳۲۸ کیلوگرم
۴- آرمین عباسی (اردبیل): ۳۲۵کیلوگرم

 

دسته ۹۶کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- رضا داهدار (خوزستان): ۱۶۱کیلوگرم
۲- افشین طاهری (خوزستان): ۱۵۹ کیلوگرم
۳- سعید میرحسینی (تهران): ۱۵۸ کیلوگرم

 

حرکت دوضرب:
۱- علی شریعتی (تهران): ۲۰۳ کیلوگرم
۲- رضا داهدار (خوزستان): ۱۹۸کیلوگرم
۳- حمید زاده زارع (اصفهان): ۱۸۸ کیلوگرم

 

مجموع:
۱- علی شریعتی (تهران): ۳۶۰ کیلوگرم
۲- رضا داهدار (خوزستان): ۳۵۹کیلوگرم
۳- افشین طاهری (خوزستان): ۳۴۲ کیلوگرم

 

دسته ۹۶کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- مهدی جعفرزاده (تهران): ۱۶۸ کیلوگرم
۲- میلاد اورنگی (فارس):۱۶۴کیلوگرم
۳- علیرضا دهقان (خوزستان): ۱۶۳ کیلوگرم
۴- امین بوکان (آذربایجان شرقی):۱۶۱ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- میلاد اورنگی (فارس): ۲۰۶ کیلوگرم
۲- یاسین باقری (خوزستان): ۲۰۱ کیلوگرم
۳- مهدی تیرنا (بوشهر): ۲۰۰ کیلوگرم (نفر اول گروه B)
۴- مهدی جعفرزاده (تهران): ۲۰۰ کیلوگرم
۵- علیرضا دهقان (خوزستان): ۱۹۷ کیلوگرم

مجموع:
۱- میلاد اورنگی (فارس): ۳۷۰ کیلوگرم
۲- مهدی جعفرزاده (تهران): ۳۶۸ کیلوگرم
۳- یاسین باقری (خوزستان): ۳۶۱ کیلوگرم

دسته ۱۰۹کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- علیرضا نایب پاشایی (تهران): ۱۷۲ کیلوگرم
۲- سعید سیار (تهران):۱۶۷کیلوگرم
۳- علی ابی پور (قم): ۱۶۳کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- علیرضا نایب پاشایی (تهران): ۲۰۵ کیلوگرم
۲- علی ابی پور (قم): ۲۰۲ کیلوگرم
۳- سعید سیار (تهران):۱۹۶کیلوگرم

مجموع:
۱- علیرضا نایب پاشایی (تهران): ۳۷۷کیلوگرم
۲- علی ابی پور (قم): ۳۶۵ کیلوگرم
۳- سعید سیار (تهران):۳۶۳ کیلوگرم

 

دسته ۱۰۹+کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
۱- محسن دادرس (اردبیل): ۱۸۵ کیلوگرم
۲- رسول نادری (اصفهان):۱۸۱کیلوگرم
۳- رضا روحی (اردبیل): ۱۷۴کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- محسن دادرس (اردبیل): ۲۱۵ کیلوگرم
۲- فردین نادری (هرمزگان):۲۰۵ کیلوگرم
۳- رسول نادری (اصفهان): ۲۰۵کیلوگرم

مجموع:
۱- محسن دادرس (اردبیل): ۴۰۰ کیلوگرم
۲- رسول نادری (اصفهان):۳۸۶کیلوگرم
۳- فردین نادری (هرمزگان): ۳۷۶کیلوگرم

رده بندی ۱۰ تیم تیم مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور به شرح زیر است:

۱- تهران: ۶۹۲ امتیاز با ۱۰ وزنه بردار
۲- خوزستان: ۶۸۲ امتیاز با ۱۰ وزنه بردار
۳- اصفهان ۶۲۵ امتیاز با ۱۰ وزنه بردار
۴- آذربایجان شرقی ۵۴۵ امتیاز با ۱۰ وزنه بردار
۵- کرمانشاه ۴۹۳ امتیاز با ۱۰ وزنه بردار
۶- فارس ۴۹۱ امتیاز با ۱۰ وزنه بردار
۷- لرستان ۴۳۴ امتیاز با ۱۰ وزنه بردار
۸- اردبیل ۴۱۸ امتیاز با ۱۰ وزنه بردار
۹- گیلان ۴۰۵ امتیاز با ۸ وزنه بردار
۱۰- بوشهر۳۶۸ امتیاز با ۶وزنه بردار

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}