معترضان در شهر بصره در جنوب عراق برای چندمین هفته متوالی، امروز جمعه بار دیگر به خیابان ها آمدند.
۰۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۷
۰

دهها تن از معترضان با تجمع در برابر ساختمان شورای استان بصره، خواستار بهبود وضعیت خدمات دولتی، ایجاد فرصت های شغلی، اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد شدند.

پس از اعتراضات خونین تابستان گذشته در بصره به کمبود برق، شوری و کمبود آب و ضعف خدمات عمومی، این شهر از چند هفته پیش دوباره شاهد آغاز اعتراضات پراکنده است.

فعالان اعتراضات همچنین هشدار داده اند در صورت بی توجهی دولت های محلی و مرکزی به خواسته هایشان، بر کم و کیف اعتراضات خواهند افزود.

همزمان پلیس بصره در اطلاعیه ای روز جمعه با اشاره به برخی اقدامات تخریبی در جریان اعتراضات هفته گذشته، به معترضان هشدار داد: ضمن انجام اعتراضات قانونی و طرح مطالبات مشروع خود مراقب افراد نفوذی و آشوب طلب و خواهان به هم ریختن اوضاع در بصره، باشند.

در جریان اعتراضات روز جمعه گذشته در بصره، تعدادی از معترضان با حمله به یک کیوسک پلیس آن را به آتش کشیدند. یک پلیس نیز در جریان این اعتراضات زخمی شد.

چند روز پیش از این رویداد، 'عادل عبدالمهدی' نخست وزیر عراق بطور سرزده به بصره سفر و از مناطق مختلف این استان بازدید کرد.

برخی ناظران، با توجه به شاخص های بحران اقتصادی و اجتماعی در بصره که در عین حال 85 درصد درآمد ملی عراق را تامین می کند، این استان را یک چالش اساسی برای دولت این کشور می دانند که از سرگیری آشوب و بی نظمی در آن می تواند آغازی برای از سرگیری اعتراضات در سایر نقاط و از جمله بغداد باشد.

این ناظران، بصره را آتش زیرخاکستری می دانند که بی توجهی به آن می تواند ایجاد دوباره یک چالش اساسی برای دولت مرکزی تا میدان دار شدن جریان های تجزیه طلبانه که خواهان اقلیم شدن استان بصره هستند را دربر داشته باشد.

معترضان در شهر بصره در جنوب عراق برای چندمین هفته متوالی، امروز جمعه بار دیگر به خیابان ها آمدند.

دهها تن از معترضان با تجمع در برابر ساختمان شورای استان بصره، خواستار بهبود وضعیت خدمات دولتی، ایجاد فرصت های شغلی، اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد شدند.

پس از اعتراضات خونین تابستان گذشته در بصره به کمبود برق، شوری و کمبود آب و ضعف خدمات عمومی، این شهر از چند هفته پیش دوباره شاهد آغاز اعتراضات پراکنده است.

فعالان اعتراضات همچنین هشدار داده اند در صورت بی توجهی دولت های محلی و مرکزی به خواسته هایشان، بر کم و کیف اعتراضات خواهند افزود.

همزمان پلیس بصره در اطلاعیه ای روز جمعه با اشاره به برخی اقدامات تخریبی در جریان اعتراضات هفته گذشته، به معترضان هشدار داد: ضمن انجام اعتراضات قانونی و طرح مطالبات مشروع خود مراقب افراد نفوذی و آشوب طلب و خواهان به هم ریختن اوضاع در بصره، باشند.

در جریان اعتراضات روز جمعه گذشته در بصره، تعدادی از معترضان با حمله به یک کیوسک پلیس آن را به آتش کشیدند. یک پلیس نیز در جریان این اعتراضات زخمی شد.

چند روز پیش از این رویداد، 'عادل عبدالمهدی' نخست وزیر عراق بطور سرزده به بصره سفر و از مناطق مختلف این استان بازدید کرد.

برخی ناظران، با توجه به شاخص های بحران اقتصادی و اجتماعی در بصره که در عین حال 85 درصد درآمد ملی عراق را تامین می کند، این استان را یک چالش اساسی برای دولت این کشور می دانند که از سرگیری آشوب و بی نظمی در آن می تواند آغازی برای از سرگیری اعتراضات در سایر نقاط و از جمله بغداد باشد.

این ناظران، بصره را آتش زیرخاکستری می دانند که بی توجهی به آن می تواند ایجاد دوباره یک چالش اساسی برای دولت مرکزی تا میدان دار شدن جریان های تجزیه طلبانه که خواهان اقلیم شدن استان بصره هستند را دربر داشته باشد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}