مهدی طارمی بعد از گلی که به ثمر رساند یک موقعیت فوق‌العاده را هم از دست داد.
۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۲
۰
بعد از اینکه مهدی طارمی گل اول ایران را وارد دروازه چین کرد، فرصت داشت که بار دیگر گل دوم را هم به نام خودش ثبت کند.
 
اتفاقی که روی ارسال ضربه ایستگاهی ممکن بود رخ دهد.
 
کنعانی درون محوطه توپ را مقابل پای طارمی قرار داد و او نتوانست دروازه خالی را باز کند.
 
البته که مهدی بعد از این موقعیت تاثیر زیادی روی گل دوم که توسط آزمون به ثمر رسید داشت.
مهدی طارمی بعد از گلی که به ثمر رساند یک موقعیت فوق‌العاده را هم از دست داد.
بعد از اینکه مهدی طارمی گل اول ایران را وارد دروازه چین کرد، فرصت داشت که بار دیگر گل دوم را هم به نام خودش ثبت کند.
 
اتفاقی که روی ارسال ضربه ایستگاهی ممکن بود رخ دهد.
 
کنعانی درون محوطه توپ را مقابل پای طارمی قرار داد و او نتوانست دروازه خالی را باز کند.
 
البته که مهدی بعد از این موقعیت تاثیر زیادی روی گل دوم که توسط آزمون به ثمر رسید داشت.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید