یک مخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی گفت: مافیای مواد مخدر، شیوه‌های سریع و به سقوط کشاندن فرزندان‌مان را تغییر داده که یکی از آن‌ها بکار بردن ماده مخدر گل در تنباکو‌های موجود است.
۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۵
۰

یک مخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی گفت: مافیای مواد مخدر، شیوه‌های سریع و به سقوط کشاندن فرزندان‌مان را تغییر داده که یکی از آن‌ها بکار بردن ماده مخدر گل در تنباکو‌های موجود است.

مجید ابهری افزود: متاسفانه گرایش و علاقه بعضی از جوانان به کشیدن قلیان رشد چمشگیری یافته و اغلب در پارک‌ها و بوستان‌ها و بسیاری از قهوه خانه ها، سفره خانه‌ها و حتی کافه تریا‌ها قلیان یکی از اقلام پر مصرف شده و طعم‌های گوناگون با نام‌های زیبا و جذاب مثل پرتقال و خامه سیب و بلوبری و انگور و گلابی و امثال این‌ها به سفارش اصلی مشتریان اینگونه اماکن تبدیل شده است.

وی افزود: اگر از این افراد بپرسیم چرا قلیان می‌کشید و آیا میدانید زیان قلیان به دستگاه تنفسی بیش از ۲۰ برابر سیگار است با خنده می‌گویند ما تفریحی میکشیم. همان تفریحی کشیدن نیز زیان‌هایی بر بدن می‌گذارد که ناشی از اسانس‌های شیمیایی حاوی طعم‌های متفاوت و قارچ‌هایی که در تنباکو رشد کرده است می‌باشد.

این آسیب شناس تاکید کرد: مافیای مواد مخدر بعد از مبارزات چشم گیر پلیس مبارزه با مواد مخدر در کشفیات قابل تحسین آنها، شیوه‌های سریع و به سقوط کشاندن فرزندان ما را عوض کرده اند که یکی از آن‌ها بکار بردن ماده مخدر گل در تنباکو‌های موجود است بعضی از دختران و پسران با کشیدن اینگونه تنباکو‌ها حالت نشاط و سرخوشی پیدا کرده و خنده‌های بی جهت به بهانه‌های کوچک می‌کنند.

ابهری گفت: گل که اخیرا با بذر اصلاح شده امریکایی افغانی در ایران عرضه می‌شود یکی از خطرناک‌ترین مواد مخدر از خانواده کانابیس می‌باشد و زیان‌های تخریبی آن بر مغز و اعصاب ۲۰ برابر هروئین و حشیش آثار تخریبی دارند.

به گفته وی، تبلیغات دروغ مافیای یاد شده مبنی بر اعتیاد نداشتن گل و بی ضرر بودن آن موجب فریب افراد شده و مصرف بیش از دو بار آن اعتیادی سنگین ایجاد می‌کند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: خنده و نشاط ناشی از مصرف گل در دفعات اول و دوم سراب فریبنده‌ای است که به باتلاق هولناکی کشیده می‌شود. به جوانان خانواده‌ها و مدیران و صاحبان اینگونه اماکن اعلام میکنم که هنگام عرضه غذا و تنباکو به جذب و افزایش مشتری توجه نکرده و به فکر عاقبت فرزندان جامعه باشند.

ابهری افزود: دولت و نهاد‌های متولی ضمن تشدید مقابله با شرایط حاضر باید ابزار و وسایل نشاط، شادمانی و پر کرن اوقات فراقت را برای نوجوانان و جوانان عرضه کند در غیر این صورت مسئولیت اصلی بر عهده دولت بوده و در مقابل خداوند همه پاسخگو خواهیم بود.

وی ضمن تشکر از دست اندر کاران نهاد‌های امنیتی و پلیس مبارزه با مواد مخدر مخصوصا در تهران از صدا و سیما درخواست کرد که فیلم‌ها و سریال‌های آموزنده و جذاب برای مخاطبان تهیه و عرضه کند تا ضمن پر کردن اوقات فراغت روشنگری‌های لازم را انجام دهند مثلا گشت پلیس یکی از سریال‌هایی بود که در دو دهه اخیر دارای چنین اهدافی بود که باید تنوع این گونه اقلام افزایش یابد.

یک مخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی گفت: مافیای مواد مخدر، شیوه‌های سریع و به سقوط کشاندن فرزندان‌مان را تغییر داده که یکی از آن‌ها بکار بردن ماده مخدر گل در تنباکو‌های موجود است.

یک مخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی گفت: مافیای مواد مخدر، شیوه‌های سریع و به سقوط کشاندن فرزندان‌مان را تغییر داده که یکی از آن‌ها بکار بردن ماده مخدر گل در تنباکو‌های موجود است.

مجید ابهری افزود: متاسفانه گرایش و علاقه بعضی از جوانان به کشیدن قلیان رشد چمشگیری یافته و اغلب در پارک‌ها و بوستان‌ها و بسیاری از قهوه خانه ها، سفره خانه‌ها و حتی کافه تریا‌ها قلیان یکی از اقلام پر مصرف شده و طعم‌های گوناگون با نام‌های زیبا و جذاب مثل پرتقال و خامه سیب و بلوبری و انگور و گلابی و امثال این‌ها به سفارش اصلی مشتریان اینگونه اماکن تبدیل شده است.

وی افزود: اگر از این افراد بپرسیم چرا قلیان می‌کشید و آیا میدانید زیان قلیان به دستگاه تنفسی بیش از ۲۰ برابر سیگار است با خنده می‌گویند ما تفریحی میکشیم. همان تفریحی کشیدن نیز زیان‌هایی بر بدن می‌گذارد که ناشی از اسانس‌های شیمیایی حاوی طعم‌های متفاوت و قارچ‌هایی که در تنباکو رشد کرده است می‌باشد.

این آسیب شناس تاکید کرد: مافیای مواد مخدر بعد از مبارزات چشم گیر پلیس مبارزه با مواد مخدر در کشفیات قابل تحسین آنها، شیوه‌های سریع و به سقوط کشاندن فرزندان ما را عوض کرده اند که یکی از آن‌ها بکار بردن ماده مخدر گل در تنباکو‌های موجود است بعضی از دختران و پسران با کشیدن اینگونه تنباکو‌ها حالت نشاط و سرخوشی پیدا کرده و خنده‌های بی جهت به بهانه‌های کوچک می‌کنند.

ابهری گفت: گل که اخیرا با بذر اصلاح شده امریکایی افغانی در ایران عرضه می‌شود یکی از خطرناک‌ترین مواد مخدر از خانواده کانابیس می‌باشد و زیان‌های تخریبی آن بر مغز و اعصاب ۲۰ برابر هروئین و حشیش آثار تخریبی دارند.

به گفته وی، تبلیغات دروغ مافیای یاد شده مبنی بر اعتیاد نداشتن گل و بی ضرر بودن آن موجب فریب افراد شده و مصرف بیش از دو بار آن اعتیادی سنگین ایجاد می‌کند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: خنده و نشاط ناشی از مصرف گل در دفعات اول و دوم سراب فریبنده‌ای است که به باتلاق هولناکی کشیده می‌شود. به جوانان خانواده‌ها و مدیران و صاحبان اینگونه اماکن اعلام میکنم که هنگام عرضه غذا و تنباکو به جذب و افزایش مشتری توجه نکرده و به فکر عاقبت فرزندان جامعه باشند.

ابهری افزود: دولت و نهاد‌های متولی ضمن تشدید مقابله با شرایط حاضر باید ابزار و وسایل نشاط، شادمانی و پر کرن اوقات فراقت را برای نوجوانان و جوانان عرضه کند در غیر این صورت مسئولیت اصلی بر عهده دولت بوده و در مقابل خداوند همه پاسخگو خواهیم بود.

وی ضمن تشکر از دست اندر کاران نهاد‌های امنیتی و پلیس مبارزه با مواد مخدر مخصوصا در تهران از صدا و سیما درخواست کرد که فیلم‌ها و سریال‌های آموزنده و جذاب برای مخاطبان تهیه و عرضه کند تا ضمن پر کردن اوقات فراغت روشنگری‌های لازم را انجام دهند مثلا گشت پلیس یکی از سریال‌هایی بود که در دو دهه اخیر دارای چنین اهدافی بود که باید تنوع این گونه اقلام افزایش یابد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}