شهرداری تهران با تکیه بر نرخ میانگین تورم که از سوی مرکز آمار اعلام شده، تصمیم بر افزایش عوارض طرح ترافیک به همین میزان گرفته است.
۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۱
۰

با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال گمانه زنی‌ها بر سر افزایش نرخ خدمات دولتی هم آغاز شده است.

اگرچه اجازه ورود به محدوده طرح ترافیک از ساعت ۰۶:۳۰ صبح تا ۱۹:۰۰ خدمات محسوب نمی‌شود، اما در هر صورت ورود به این محدوده نرخی دارد و هر سال هم بیشتر می‌شود.

سکینه اشرفی معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران فارغ از اینکه اعلام نرخ تورم از سوی مرکز آمار یک نرخ میانگینی است و در کالا‌ها و خدمات مختلف متفاوت است، گفت: براساس گزارش‌های مرکز آمار، نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد است و بر همین اساس مقرر شده تا نرخ ورود به طرح ترافیک نیز افزایش یابد.

همچنین محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران با تأیید افزایش ۲۰ درصدی عوارض ورود به طرح ترافیک در سال آینده گفت: شهرداری پیشنهاداتی برای محدوده طرح ترافیک داشته که افزایش حدوداً ۲۰ درصدی نرخ‌ها در این محدوده از این نمونه است.

وی افزود: قرار است روز یکشنبه این موضوع در کمیسیون عمران شورای شهر تهران بررسی شود.

علیخانی در پاسخ به این سوال که مباحثی درخصوص حذف طرح ترافیک خبرنگاران مطرح شده است، گفت: طرح ترافیک خبرنگاران حذف نمی‌شود و در لایحه نیز سهمیه خبرنگاران آمده و همانند سایرین برای آن‌ها افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.

شهرداری تهران با تکیه بر نرخ میانگین تورم که از سوی مرکز آمار اعلام شده، تصمیم بر افزایش عوارض طرح ترافیک به همین میزان گرفته است.

با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال گمانه زنی‌ها بر سر افزایش نرخ خدمات دولتی هم آغاز شده است.

اگرچه اجازه ورود به محدوده طرح ترافیک از ساعت ۰۶:۳۰ صبح تا ۱۹:۰۰ خدمات محسوب نمی‌شود، اما در هر صورت ورود به این محدوده نرخی دارد و هر سال هم بیشتر می‌شود.

سکینه اشرفی معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران فارغ از اینکه اعلام نرخ تورم از سوی مرکز آمار یک نرخ میانگینی است و در کالا‌ها و خدمات مختلف متفاوت است، گفت: براساس گزارش‌های مرکز آمار، نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد است و بر همین اساس مقرر شده تا نرخ ورود به طرح ترافیک نیز افزایش یابد.

همچنین محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران با تأیید افزایش ۲۰ درصدی عوارض ورود به طرح ترافیک در سال آینده گفت: شهرداری پیشنهاداتی برای محدوده طرح ترافیک داشته که افزایش حدوداً ۲۰ درصدی نرخ‌ها در این محدوده از این نمونه است.

وی افزود: قرار است روز یکشنبه این موضوع در کمیسیون عمران شورای شهر تهران بررسی شود.

علیخانی در پاسخ به این سوال که مباحثی درخصوص حذف طرح ترافیک خبرنگاران مطرح شده است، گفت: طرح ترافیک خبرنگاران حذف نمی‌شود و در لایحه نیز سهمیه خبرنگاران آمده و همانند سایرین برای آن‌ها افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}