پلیس لهستان فردی را که قصد ورود به کاخ ریاست جمهوری این کشور را داشته و با خودرو به در ورودی این کاخ برخورد کرد، دستگیر کرد.
۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۴
۰

پلیس لهستان فردی را دستگیر کرده است که قصد داشته با خودرو به کاخ ریاست جمهوری این کشور در ورشو وارد شود.
خبرگزاری رسمی لهستان اعلام کرد این فرد که مردی ۳۶ ساله است با خودرو به سمت در ورودی کاخ هجوم برده است.
وی پیش از برخورد با مانع در ورودی کاخ ریاست جمهوری، یک پلیس را که قصد متوقف کردن وی را داشته به زمین انداخته است.
یک سخنگوی پلیس گفت که مهاجم هنگام دستگیری هیچ واکنش خاصی نشان نداده و پلیس تحقیقات اولیه را آغاز کرده است.
در حالی که هنوز انگیزه این فرد مشخص نیست، یک روزنامه محلی گزارش داد که این حادثه احتمالا در اثر از دست دادن کنترل راننده روی داده است.
این کاخ دویست ساله که در بخش تاریخی ورشو واقع شده، محل کار و زندگی آندژی دودا رئیس جمهوری لهستان است.

پلیس لهستان فردی را که قصد ورود به کاخ ریاست جمهوری این کشور را داشته و با خودرو به در ورودی این کاخ برخورد کرد، دستگیر کرد.

پلیس لهستان فردی را دستگیر کرده است که قصد داشته با خودرو به کاخ ریاست جمهوری این کشور در ورشو وارد شود.
خبرگزاری رسمی لهستان اعلام کرد این فرد که مردی ۳۶ ساله است با خودرو به سمت در ورودی کاخ هجوم برده است.
وی پیش از برخورد با مانع در ورودی کاخ ریاست جمهوری، یک پلیس را که قصد متوقف کردن وی را داشته به زمین انداخته است.
یک سخنگوی پلیس گفت که مهاجم هنگام دستگیری هیچ واکنش خاصی نشان نداده و پلیس تحقیقات اولیه را آغاز کرده است.
در حالی که هنوز انگیزه این فرد مشخص نیست، یک روزنامه محلی گزارش داد که این حادثه احتمالا در اثر از دست دادن کنترل راننده روی داده است.
این کاخ دویست ساله که در بخش تاریخی ورشو واقع شده، محل کار و زندگی آندژی دودا رئیس جمهوری لهستان است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}