نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: اسماعیل بخشی اسنادی درباره شکنجه شدنش به نمایندگان ارائه نکرد.
۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۲
۰
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار با اسماعیل بخشی در مجلس را یادآور شد و اظهارداشت: اسماعیل بخشی، مدعی است که مورد شکنجه قرار گرفته است، اما وزارت اطلاعات می‌گوید وی با ماموران درگیر و به نوعی زد و خورد بین آن‌ها صورت گرفته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است: اسماعیل بخشی در راستای این ادعا، اسنادی به نمایندگان ارایه نکرد، در مجموع قوه قضائیه مکلف به قضاوت نهایی است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: اسماعیل بخشی اسنادی درباره شکنجه شدنش به نمایندگان ارائه نکرد.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار با اسماعیل بخشی در مجلس را یادآور شد و اظهارداشت: اسماعیل بخشی، مدعی است که مورد شکنجه قرار گرفته است، اما وزارت اطلاعات می‌گوید وی با ماموران درگیر و به نوعی زد و خورد بین آن‌ها صورت گرفته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است: اسماعیل بخشی در راستای این ادعا، اسنادی به نمایندگان ارایه نکرد، در مجموع قوه قضائیه مکلف به قضاوت نهایی است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}