در لیورپول یک مرد که معلوم نیست به چه دلیل عصبانی و ناراحت است، سوار بر بیل مکانیکی وارد یک دفتر کار شده و انتقام خود را با نابود کردن یک دفتر کار و سازه اداری عملی می کند.
۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۸
۰
در لیورپول یک مرد که معلوم نیست به چه دلیل عصبانی و ناراحت است، سوار بر بیل مکانیکی وارد یک دفتر کار شده و انتقام خود را با نابود کردن یک دفتر کار و سازه اداری عملی می کند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}