مقامات دولت آلمان در سال ۲۰۱۸ در قیاس با سال‌های پیش از آن، شمار بیشتری از پناهجویان را بر اساس توافق «دوبلین ۳» از این کشور اخراج کرده و به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و به‌ویژه ایتالیا بازگردانده‌اند.
۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۶:۴۹
۰

بر اساس اطلاعاتی که از سوی روزنامه زوددویچه منتشر شده، آلمان در سال گذشته میلادی در زمینه اخراج پناهجویان و بازگرداندن آن‌ها به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا رکورد جدیدی بر جای نهاده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی رسانه‌های مختلف آلمان، این کشور تا پایان نوامبر سال ۲۰۱۸ در مجموع ۸۶۵۸ پناهجو را از آلمان اخراج کرده و به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بازگردانده است.

این درحالی است که مجموع کسانی که در سال ۲۰۱۷ ناگزیر به ترک آلمان شده و به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه بازگردانده شده بودند، ۷۱۰۲ تن اعلام شده است.

اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی روزنامه زوددویچه متکی بر پاسخ وزارت کشور آلمان به پرسش یکی از نمایندگان حزب چپ‌های این کشور در پارلمان بوده است.

به این ترتیب، تعداد پناهجویان بازگردانده شده به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ۱۵ درصد کل متقاضیان پناهندگی در سال ۲۰۱۷ به حدود ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اداره مهاجرت و پناهجویی آلمان، یک سوم پرونده‌های تقاضای پناهندگی در سال گذشته میلادی مربوط به پناهجویانی می‌شود که در شمار مقررات مربوط به توافق دوبلین قرار می‌گیرند.

توافق‌نامه «دوبلین ۳» بر این قاعده استوار است که هر پناهجویی باید به محض ورود، در همان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی دهد. به این ترتیب، کشورهای دیگر عضو اتحادیه می‌توانند آن پناهجو را به کشور مبدأ در اتحادیه اروپا بازگردانند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت کشور آلمان، بیشترین تعداد پناهجویانی که ناگزیر به ترک خاک آلمان شده‌اند، به کشور ایتالیا بازگردانده شده‌اند. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸ هیچ پناهجویی به کشور مجارستان بازگردانده نشده است.

بازگرداندن پناهجویان به یونان نیز در سال گذشته میلادی با دشواری‌های عدیده‌ای روبه‌رو بوده است. در سال ۲۰۱۸ آلمان تنها پنج پناهجو را به یونان بازگردانده است. دولت یونان از پذیرش این دسته از پناهجویان امتناع می‌ورزد. دولت آلمان نیز از عدم همکاری دولت یونان در رابطه با پذیرش این پناهجویان ابراز ناخرسندی کرده است.

مقامات دولت آلمان در سال ۲۰۱۸ در قیاس با سال‌های پیش از آن، شمار بیشتری از پناهجویان را بر اساس توافق «دوبلین ۳» از این کشور اخراج کرده و به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و به‌ویژه ایتالیا بازگردانده‌اند.

بر اساس اطلاعاتی که از سوی روزنامه زوددویچه منتشر شده، آلمان در سال گذشته میلادی در زمینه اخراج پناهجویان و بازگرداندن آن‌ها به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا رکورد جدیدی بر جای نهاده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی رسانه‌های مختلف آلمان، این کشور تا پایان نوامبر سال ۲۰۱۸ در مجموع ۸۶۵۸ پناهجو را از آلمان اخراج کرده و به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بازگردانده است.

این درحالی است که مجموع کسانی که در سال ۲۰۱۷ ناگزیر به ترک آلمان شده و به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه بازگردانده شده بودند، ۷۱۰۲ تن اعلام شده است.

اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی روزنامه زوددویچه متکی بر پاسخ وزارت کشور آلمان به پرسش یکی از نمایندگان حزب چپ‌های این کشور در پارلمان بوده است.

به این ترتیب، تعداد پناهجویان بازگردانده شده به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ۱۵ درصد کل متقاضیان پناهندگی در سال ۲۰۱۷ به حدود ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اداره مهاجرت و پناهجویی آلمان، یک سوم پرونده‌های تقاضای پناهندگی در سال گذشته میلادی مربوط به پناهجویانی می‌شود که در شمار مقررات مربوط به توافق دوبلین قرار می‌گیرند.

توافق‌نامه «دوبلین ۳» بر این قاعده استوار است که هر پناهجویی باید به محض ورود، در همان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی دهد. به این ترتیب، کشورهای دیگر عضو اتحادیه می‌توانند آن پناهجو را به کشور مبدأ در اتحادیه اروپا بازگردانند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت کشور آلمان، بیشترین تعداد پناهجویانی که ناگزیر به ترک خاک آلمان شده‌اند، به کشور ایتالیا بازگردانده شده‌اند. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸ هیچ پناهجویی به کشور مجارستان بازگردانده نشده است.

بازگرداندن پناهجویان به یونان نیز در سال گذشته میلادی با دشواری‌های عدیده‌ای روبه‌رو بوده است. در سال ۲۰۱۸ آلمان تنها پنج پناهجو را به یونان بازگردانده است. دولت یونان از پذیرش این دسته از پناهجویان امتناع می‌ورزد. دولت آلمان نیز از عدم همکاری دولت یونان در رابطه با پذیرش این پناهجویان ابراز ناخرسندی کرده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}