پس از ناآرامی‌های روز دوشنبه در ونزوئلا در پی شورش گروهی از اعضای گارد ملی، دادگاه عالی این کشور در حکمی ریاست کنگره ملی را که در اختیار مخالفان دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور است، عزل کرد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۳
۰

دادگاه عالی ونزوئلا در حکمی اعلام کرد که ریاست کنگره از درجه اعتبار ساقط بوده و مصوبه جدیدی که کنگره علیه نیوکلاس مادورو تصویب کرده است، ملغی محسوب می‌شود.

روز دوشنبه نیرو‌های امنیتی ونزوئلا موفق شدند تا شورشی را که توسط گروهی از افراد گارد ملی علیه رئیس جمهور ترتیب داده شده بود، سرکوب کنند.

این حوادث باعث ایجاد ناآرامی در خیابان‌های اطراف کاخ ریاست جمهوری شد که طی آن گروهی از معترضان خواستار کناره گیری مادورو از قدرت شدند.

ساعاتی بعد و پس از فروکش کردن ناآرامی ها، دادگاه عالی ونزوئلا با صدور حکمی اعلام کرد که مصوبات اخیر کنگره ملی که ریاست جمهوری مادرو را نامشروع خوانده بود، ملغی محسوب می‌شوند.

حکم دادگاه ضمن عزل ریاست خود کنگره، دادستان کل کشور را مأمور کرد تا درباره مجرم بودن رهبران کنگره به خاطر سرپیچی علنی از قانون اساسی کشور، تحقیقات به عمل آورد.

با این وجود، "خوان گوایدو" رئیس معزول کنگره این حکم دادگاه را نادیده گرفته و دوباره از مردم خواست تا روز چهارشنبه به خیابان‌ها ریخته و خواستار برکناری مادورو شوند.

پس از ناآرامی‌های روز دوشنبه در ونزوئلا در پی شورش گروهی از اعضای گارد ملی، دادگاه عالی این کشور در حکمی ریاست کنگره ملی را که در اختیار مخالفان دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور است، عزل کرد.

دادگاه عالی ونزوئلا در حکمی اعلام کرد که ریاست کنگره از درجه اعتبار ساقط بوده و مصوبه جدیدی که کنگره علیه نیوکلاس مادورو تصویب کرده است، ملغی محسوب می‌شود.

روز دوشنبه نیرو‌های امنیتی ونزوئلا موفق شدند تا شورشی را که توسط گروهی از افراد گارد ملی علیه رئیس جمهور ترتیب داده شده بود، سرکوب کنند.

این حوادث باعث ایجاد ناآرامی در خیابان‌های اطراف کاخ ریاست جمهوری شد که طی آن گروهی از معترضان خواستار کناره گیری مادورو از قدرت شدند.

ساعاتی بعد و پس از فروکش کردن ناآرامی ها، دادگاه عالی ونزوئلا با صدور حکمی اعلام کرد که مصوبات اخیر کنگره ملی که ریاست جمهوری مادرو را نامشروع خوانده بود، ملغی محسوب می‌شوند.

حکم دادگاه ضمن عزل ریاست خود کنگره، دادستان کل کشور را مأمور کرد تا درباره مجرم بودن رهبران کنگره به خاطر سرپیچی علنی از قانون اساسی کشور، تحقیقات به عمل آورد.

با این وجود، "خوان گوایدو" رئیس معزول کنگره این حکم دادگاه را نادیده گرفته و دوباره از مردم خواست تا روز چهارشنبه به خیابان‌ها ریخته و خواستار برکناری مادورو شوند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}