مراسم ترحیم سردار "احمد فضائلی" رئیس اسبق دانشگاه امام حسین (ع)، عصر دوشنبه (۱ بهمن) درمسجد نور تهران برگزار شد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۴
مراسم ترحیم سردار "احمد فضائلی" رئیس اسبق دانشگاه امام حسین (ع)، عصر دوشنبه (۱ بهمن) درمسجد نور تهران برگزار شد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۴
۰
منبع: میزان
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو