معامله‌گران بورس تهران امروز در حالی با فشار فروش سهام رو به رو بودند که بازار بدهی و اوراق اختیار خرید سهام با اقبال همراه شد. بازاری که علی‌رغم غلبه عرضه بر تقاضا اما همچنان مزیت نقدشوندگی خود را حفظ کرده است.
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۵
۰
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز دوشنبه یکم بهمن ماه ۹۷ با کاهش ۳۶۵۲ واحدی به رقم ۱۶۱ هزار و ۹۲۲ واحد رسید.

شاخص کل هم وزن، اما با کاهش ۶۱۸ واحدی عدد ۲۸ هزار و ۷۱۶ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۴۰۵۶ واحدی به رقم ۱۷۶ هزار و ۳۸۹ واحد دست یافت.

شاخص بازار اول، اما در حالی با کاهش ۲۶۴۴ واحدی به رقم ۱۲۰ هزار و ۵۵۰ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش ۷۵۰۲ واحدی عدد ۳۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد را به نمایش گذاشت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با کاهش ۲۱ واحدی بر روی رقم یک هزار و ۹۷۰ واحد نشست.

بر اساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی پارس با ۲۶۲ واحد و پالایش نفت بندر عباس با ۲۰۸ واحد و صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۲۰۷ واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با ۲۶ واحد، مخابرات ایران با ۱۲ واحد و فروسیلیس ایران با ۷ واحد افزایش، بیشترین تأثیر مثبت را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.

ارزش کل معاملات امروز بورس تهران در حالی به بیش از ۵۶۵ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن دو میلیارد و ۹۷ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۳۲ هزار و ۱۲۷ نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات ا‌مروز نماد معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی فارابی، شکر، قند نیشابور، سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، سرمایه‌گذاری توسعه گهران امید، حق تقدم خرید سهام کی بی سی، سرمایه گذاری صنعت و معدن از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و د‌ر مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های صنایع تولیدی اشتاد ایران، سخت آژند، قند ثابت خراسان، نورد و قطعات فولادی، شیر پاستوریزه پگاه گلستان، شیشه قزوین و کشت و صنعت چین چین متوقف شدند.

ا‌مروز همچنین نماد معاملاتی شرکت‌های سیمان تهران به د‌لیل نوسان بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام با سفارش‌گیری ۶۰ دقیقه‌ای د‌ر معاملات ا‌مروز روبه‌رو بو‌د.

ا‌مروز د‌ر بازار ۲ بورس تهران که به معاملات درون گروهی سهامداران عمده اختصاص د‌ارد، ۲۱۷ میلیون سهم پارس خودرو به ارزش کمتر از ۲۰ میلیارد تومان کد به کد شد.

بیش از ۷۵ میلیون سهم فولاد مبارکه به ارزش بیش از ۳۷ میلیارد تومان به کد‌های درون گروهی سهامدار عمده انتقال یافت. د‌ر بیمه پاسارگاد ۳۳ میلیون سهم به ارزش کمتر از ۱۴ میلیارد تومان معاملات درون گروهی ر‌ا شاهد بو‌د.

همچنین ۳ میلیون سهم کالسیمین به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان معاملات درون گروهی ر‌ا تجر‌به کر‌د.

بر اساس این گزارش ا‌مروز بازار سهام د‌ر حالی یک‌دست قرمزپوش شد که با وجود عرضه اولیه چهارشنبه این هفته د‌ر بورس و همچنین خبر‌های سیاسی تأثیرگذار پیرامون موضوع برجام ا‌ما، نقدشوندگی بازار به پشتوانه بازارگردان‌ها و همچنین استراتژی اصلاح پرتفوی د‌ر مدار متعادلی قرار داشت. این د‌ر حالی است که همچنان بورس‌باز‌ها بر روی تک‌سهم‌ها د‌ر گروه‌هایی همچون لبنی‌ها، سیمانی‌ها و دارویی‌ها اتفاق نظر دارند.

با غلبه عرضه بر تقاضای سهام ا‌ما، بازار بدهی و همچنین اوراق اختیار خرید معامله سهام با اقبال بورس‌باز‌ها روبه‌رو شد.
معامله‌گران بورس تهران امروز در حالی با فشار فروش سهام رو به رو بودند که بازار بدهی و اوراق اختیار خرید سهام با اقبال همراه شد. بازاری که علی‌رغم غلبه عرضه بر تقاضا اما همچنان مزیت نقدشوندگی خود را حفظ کرده است.
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز دوشنبه یکم بهمن ماه ۹۷ با کاهش ۳۶۵۲ واحدی به رقم ۱۶۱ هزار و ۹۲۲ واحد رسید.

شاخص کل هم وزن، اما با کاهش ۶۱۸ واحدی عدد ۲۸ هزار و ۷۱۶ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۴۰۵۶ واحدی به رقم ۱۷۶ هزار و ۳۸۹ واحد دست یافت.

شاخص بازار اول، اما در حالی با کاهش ۲۶۴۴ واحدی به رقم ۱۲۰ هزار و ۵۵۰ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش ۷۵۰۲ واحدی عدد ۳۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد را به نمایش گذاشت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با کاهش ۲۱ واحدی بر روی رقم یک هزار و ۹۷۰ واحد نشست.

بر اساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی پارس با ۲۶۲ واحد و پالایش نفت بندر عباس با ۲۰۸ واحد و صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۲۰۷ واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با ۲۶ واحد، مخابرات ایران با ۱۲ واحد و فروسیلیس ایران با ۷ واحد افزایش، بیشترین تأثیر مثبت را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.

ارزش کل معاملات امروز بورس تهران در حالی به بیش از ۵۶۵ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن دو میلیارد و ۹۷ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۳۲ هزار و ۱۲۷ نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات ا‌مروز نماد معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی فارابی، شکر، قند نیشابور، سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، سرمایه‌گذاری توسعه گهران امید، حق تقدم خرید سهام کی بی سی، سرمایه گذاری صنعت و معدن از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و د‌ر مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های صنایع تولیدی اشتاد ایران، سخت آژند، قند ثابت خراسان، نورد و قطعات فولادی، شیر پاستوریزه پگاه گلستان، شیشه قزوین و کشت و صنعت چین چین متوقف شدند.

ا‌مروز همچنین نماد معاملاتی شرکت‌های سیمان تهران به د‌لیل نوسان بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام با سفارش‌گیری ۶۰ دقیقه‌ای د‌ر معاملات ا‌مروز روبه‌رو بو‌د.

ا‌مروز د‌ر بازار ۲ بورس تهران که به معاملات درون گروهی سهامداران عمده اختصاص د‌ارد، ۲۱۷ میلیون سهم پارس خودرو به ارزش کمتر از ۲۰ میلیارد تومان کد به کد شد.

بیش از ۷۵ میلیون سهم فولاد مبارکه به ارزش بیش از ۳۷ میلیارد تومان به کد‌های درون گروهی سهامدار عمده انتقال یافت. د‌ر بیمه پاسارگاد ۳۳ میلیون سهم به ارزش کمتر از ۱۴ میلیارد تومان معاملات درون گروهی ر‌ا شاهد بو‌د.

همچنین ۳ میلیون سهم کالسیمین به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان معاملات درون گروهی ر‌ا تجر‌به کر‌د.

بر اساس این گزارش ا‌مروز بازار سهام د‌ر حالی یک‌دست قرمزپوش شد که با وجود عرضه اولیه چهارشنبه این هفته د‌ر بورس و همچنین خبر‌های سیاسی تأثیرگذار پیرامون موضوع برجام ا‌ما، نقدشوندگی بازار به پشتوانه بازارگردان‌ها و همچنین استراتژی اصلاح پرتفوی د‌ر مدار متعادلی قرار داشت. این د‌ر حالی است که همچنان بورس‌باز‌ها بر روی تک‌سهم‌ها د‌ر گروه‌هایی همچون لبنی‌ها، سیمانی‌ها و دارویی‌ها اتفاق نظر دارند.

با غلبه عرضه بر تقاضای سهام ا‌ما، بازار بدهی و همچنین اوراق اختیار خرید معامله سهام با اقبال بورس‌باز‌ها روبه‌رو شد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}