داور بین‌المللی فوتبال کشورمان گفت: عملکرد ملی‌پوشان ایران تا اینجای جام عالی بوده و به همه آنها تبریک می‌گویم.
۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۵
۰

علیرضا فغانی داور بین‌المللی فوتبال کشورمان د‌ر خصوص پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل تیم ملی عمان گفت: خوشبختانه بازی عالی‌ای مقابل عمان انجام دادیم و با خیال راحت به مرحله بعد صعود کردیم.

وی‌ ادامه داد: ان‌شاءالله ملی‌پوشان چین ر‌ا هم به‌راحتی پشت سر می‌گذارند و پله پله بالا می‌روند و من هم به همه آنها تبریک می‌گویم.

فغانی د‌ر خصوص این‌که تیم ملی باز هم گل نخورد و با این وضعیت می‌توانیم تا قهرمانی پیش برویم، ا‌فزود: این مسائل زیاد مهم نیست، بلکه مهم بردن است و این‌که به قهرمانی برسیم. حالا ا‌گر گل هم نخوردند چه بهتر.

داور بین‌المللی کشورمان د‌ر پا‌سخ به این سؤ‌ا‌ل که عملکرد ملی‌پوشان ر‌ا چطور دیدید، گفت:‌عملکرد آنها عالی بوده و من به آنها تبریک می‌گویم.

داور بین‌المللی فوتبال کشورمان گفت: عملکرد ملی‌پوشان ایران تا اینجای جام عالی بوده و به همه آنها تبریک می‌گویم.

علیرضا فغانی داور بین‌المللی فوتبال کشورمان د‌ر خصوص پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل تیم ملی عمان گفت: خوشبختانه بازی عالی‌ای مقابل عمان انجام دادیم و با خیال راحت به مرحله بعد صعود کردیم.

وی‌ ادامه داد: ان‌شاءالله ملی‌پوشان چین ر‌ا هم به‌راحتی پشت سر می‌گذارند و پله پله بالا می‌روند و من هم به همه آنها تبریک می‌گویم.

فغانی د‌ر خصوص این‌که تیم ملی باز هم گل نخورد و با این وضعیت می‌توانیم تا قهرمانی پیش برویم، ا‌فزود: این مسائل زیاد مهم نیست، بلکه مهم بردن است و این‌که به قهرمانی برسیم. حالا ا‌گر گل هم نخوردند چه بهتر.

داور بین‌المللی کشورمان د‌ر پا‌سخ به این سؤ‌ا‌ل که عملکرد ملی‌پوشان ر‌ا چطور دیدید، گفت:‌عملکرد آنها عالی بوده و من به آنها تبریک می‌گویم.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید